arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektutvecklare / -ägare sökes

 • Yrkesroll

  Arkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

SFV har en bred byggprojektverksamhet i Sverige och utomlands. Våra projekt spänner från mindre underhållsåtgärder till omfattande ombyggnader, ny- och tillbyggnad och kvalificerad restaurering. De flesta av våra projekt är komplexa och unika.

På enheten för Projektuveckling finns kompetens inom tidiga skeden och ansvaret för att utveckla projektägarrollen – byggherrens representant i det enskilda projektet. Vi arbetar nära vår förvaltningsorganisation med att definiera, styra och följa upp de krav som ställs i projekten - från start till överlämnande.

Nu söker vi dig som ytterligare kan stärka vår kompetens! I rollen som Projektutvecklare leder du arbetet med att bygga upp och säkra våra projekt på uppdrag av vår förvaltning. Beroende på din profil kan det bli aktuellt att vara Projektägare för hela projektets genomförande.

Du kommer att komma in i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans med övriga enheter och fastighetsområden bidrar till att skapa innovativa och tydligt formulerade projekt som bidrar till en hållbar utveckling av fastighetsbeståndet. En speciell utmaning är att nå mål i Agenda 2030 och att bidra till lösningar för ett klimatsmart byggande.

Din roll


Som projektutvecklare bistår du i projektens uppbyggnadsfas både operativt och som stöd eller rådgivare till projektledare eller förvaltningsorganisationen.
 • ledning och upprättande av utredningar och förstudier för enskilda projekt
 • ledning och upprättande av utvecklingsplaner inom ett förvaltningsområde
 • rådgivning till hyresgäst för att definiera deras programkrav i det enskilda byggprojektet
 • granskning och uppföljning av byggherrens kravställning genom hela projektet
 • myndighetskontakter/-samordning i enskilda projekt
 • rådgivning till förvaltning/projektägare i upprättandet av direktiv som innefattar krav från hyresgäst, förvaltning och specialister
 • affärsmässiga bedömningar av projektideer
 • delta i SFV:s övergripande utvecklingsarbete av processer och stöd kring projektens tidiga skeden.
Beroende på din profil kan även rollen som projektägare vara aktuell. Där representerar du byggherren i det enskilda projektet och bidrar till utveckling och projektsäkring. Däri ingår att
 • vara SFV:s byggherrepresentant inom projektet och därmed ha de ansvar som åligger byggherren från det tidiga skedet till överlämning till förvaltning
 • vara ombud i relation till konsulter och entreprenörer
 • vara beslutande i projektets styrgrupp
 • tillse att projektet har de förutsättningar och resurser som krävs
 • ansvara för att ta fram projektdirektiv och intern beställning för att starta projektet
 • rapportera projektet till avdelningsdirektör/generaldirektör/styrelse samt för att säkra projektens framdrift.

Din profil


Har du en flerårig erfarenhet inom tidiga skeden och/eller projektägarollen i byggprojekt så är det här något för dig!
 • Du har högskolexamen som arkitekt eller civilingenjör alternativt utbildning eller erfarenhet som SFV bedömer som likvärdig.
 • Du har arbetat i bygg-, fastighets- eller samhällsbyggnadsbranschen i minst tio år och med för rollerna relevanta uppgifter i minst fem.
 • Du uppvisar ett gott resultat i definition och uppföljning av komplexa byggprojekt med höga leveranskrav.
 • Dina erfarenheter innefattar att leda samarbete mellan olika konsultslag, kunskap kring PBL, van att hantera programkrav såväl lagefterlevnad, ekonomi som kvalitet.
 • Projekten är komplexa vilket kräver analytisk skärpa.
 • Du är van att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
 • Erfarenheter från offentlig och statlig förvaltning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg i dig själv och och kan lyssna in, avväga och samverka i tuffa lägen utan att skapa stress eller konflikter. Dina kontaktytor kommer att vara omfattande så självklart bygger du förtroende och medverkar till god samverkan i projekt- och förvaltningsmiljön både internt och externt.

Mer information
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning. Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. 

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-10-05 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkitekt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat