arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare styr och övervakning

 • Yrkesroll

  Projektledare, bygg och anläggning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Projektledare styr och övervakning


Arbetsuppgifter

Vill du arbeta som projektledare i en framtidsbransch? 
Enhet Infrasystem förvaltar de tekniska installationer längs de statliga vägarna i Stockholm/Mälardalen så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Exempel på våra installationer är vägbelysning, kraftförsörjning av tunnlar och broar, trafikutrustning, kameror, miljögivare, brandskydd, centrala anläggningsnära system, styr och övervakning, tele och trängselskatt mm. Enheten har dessutom ett särskild utpekat ansvar vad gäller förvaltningen av de stora trafiktunnlarna i regionen.
Projektledare Styr och Övervakning ansvarar för de lokala styr- och övervakningssystemen, miljömätningssystem och branddetekteringssystem i vägtunnlar och på öppningsbara vägbroar. Styr- och övervakningssystem har en avgörande betydelse för uppkoppling, monitorering och reglering av det stora antal tekniska system som Trafikverket disponerar i en allt mer komplex väganläggning. Miljömätningssystem och branddetekteringssystem är avgörande för trafikanternas säkerhet.
Projektledare Styr och Övervakning ansvarar för att:
Årligen bedöma och rapportera de tekniska systemens befintliga och kommande tillstånd samt föreslå underhållsåtgärder
Planera och genomföra underhållsåtgärder för att vidmakthålla de tekniska systemens tillstånd
Upphandlingar av entreprenader och konsultstödskontrakt
Resurssäkra och leda egen projektledningsorganisation
Fatta ekonomiska beslut inom eget ansvarsområde
Hantera projektavvikelser för Tid, Kostnad eller Innehåll
Löpande rapportera till Projektsponsor och linjechef

Projektledarens viktigaste uppgift är att, tillsammans med sina teammedlemmar, leverera de resultat som överenskommits med intern beställare och projektsponsor.
Trafikverket bedriver sin underhållsverksamhet i projektform. Som projektledare har leder du ett projektledningsteam bestående av en anställd Projektingenjör samt byggledare, installationsledare och specialister som är kompetenskonsulter. Ni leder tillsammans flera entreprenadkontrakt som i till största delen består av fleråriga totalentreprenader. Affärsmässiga upphandlingar är därför en väsentlig del av din verksamhet och ett nära samarbete med Trafikverkets inköpsfunktion är avgörande.
På Infraenheten arbetar vi med resultatfokus. Som projektledare har du ett tydligt uppdrag och ett omfattande eget ansvar för leveransen. Dina möjligheter att påverka projektets mål, utformning och arbetssätt är stora. 

Övrig information


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker digitalt.

Kvalifikationer


Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga. 
Vi söker dig som

har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

har erfarenhet som projektledare


har haft budget- och resultatansvar

har erfarenhet från styr- och övervakningssystem

har arbetat med drift och underhåll av tekniska system

kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du


har erfarenhet av beställarrollen och att driva egna kontrakt

har kunskap om entreprenadjuridik


har erfarenhet av arbete med vägnära tekniska system

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Projektledare, bygg och anläggning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

1005 , Provanställning tillämpas