arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektforskare

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  18 september

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Projektforskare till studie av rektorers förväntningar på nyanställda lärare i förhållande till yrkets behov

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionstillhörighet fastställs vid anställning och beslutas mot bakgrund av den sökandes forskningsinriktning.

Innehåll och arbetsuppgifter
I din roll ingår att vara forskningsledare för ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Anställningen kräver att du är en i hög grad självgående, driven forskare, som också har förmåga att samarbeta med andra forskare. Du leder ett projekt vars syfte är att studera hur avnämarna anser att lärarutbildningarna förbereder de studerande för yrket: Hur ser rektorer på nyexaminerade och utländska lärares kunskaper/kompetens i förhållande till yrkets krav och hur möter man detta som arbetsgivare? Vad innebär lärarkompetens för rektorerna och vad anser de kommer att krävas av framtidens lärare?

Tre studier kommer att genomföras inom ramen för projektet: en studie som är inriktad mot rektorer i gymnasieskolan, en mot rektorer i grundskolans årskurs 1-9 (inklusive fritidshem) samt en mot förskolechefer.

I projektet ingår även en forskare från Lunds universitet och en från Högskolan i Kristianstad. Deras involvering motsvarar 20-30% av heltid. Det gemensamma projektet ska leda fram till en eller flera skriftliga rapporter som presenteras senast i juni 2022.

Behörighet

Behörig att anställas som projektforskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vid bedömningen av de sökande läggs särskild vikt vid skicklighet inom det forskningsområde som anställningen är riktad mot.

För denna utlysning är det ett krav att du har kunskaper om och insikter i samtida lärarutbildningar. Du ska också ha erfarenhet av för projektets tematik relevant forskning. Du har också erfarenhet av att leda och genomföra forskningsprojekt.

Det är meriterande om du har disputerat inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 

Bedömningsgrunder
 • kvaliteten och inriktningen på tidigare forskning
 • dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet
 • förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning
 • erfarenhet av att driva och leda forskningsprojekt

Upplysningar

Anders Linde Laursen, dekan Fakulteten för lärande och samhälle, 040-665 82 22, anders.linde-laursen@mau.se

Tobias Olsson, prodekan Fakulteten för lärande och samhälle, 040-6657821, tobias.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

 

Se fullständig annons på vår hemsida www.mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat