arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent, forskningsprojekt Fysisk aktivitet och hjärnhälsa (50%)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter 
GIH samverkar med Försvarsmakten i kunskapsframställan kring ett kunskapsfält kallat "Fysiskt stridsvärde". I anställningen ingår att genomföra kunskapssyntes av tillgänglig litteratur. Vidare ingår att föreslå och planera för studier med syfte att studera hur kondition och fysisk aktivitet kan stöjda fysisk och psykisk hälsa samt stötta kognition, inför, under och efter skarpa militära insatser. Tjänsten innebär samverkan med företrädare på olika nivåer inom Försvarsmakten. 

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra submaximala konditions­test på cykelergometer,
 • Mycket stor vikt läggs vid aktuell erfarenhet av militär verksamhet, genom grundläggande militär utbildning genomförd under de senaste tre åren, eller pågående anställning inom Försvarsmakten.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom samarbetsförmåga och förmåga till långsiktigt engagemang och ta eget ansvar,
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tidsbegränsad anställning till och med den 30 juni 2019, med tillträde den 14 februari 2019 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar 50 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • redogörelse för aktuell militär erfarenhet, genomförda utbildningar, samt eventuell anställning inom Försvarsmakten
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 20 januari 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Örjan Ekblom, Projektledare

0725 10 48 59


Suzanne Lundvall, Prefekt

070-772 89 01


Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S

08-120 538 02


Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST

08-120 538 17