arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Programcontroller vid Förvaltande myndighet för EU-program Botnia-Atlantica

 • Yrkesroll

  Förvaltningsekonom

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en programcontroller till den förvaltande myndigheten för Interreg-programmet Botnia-Atlantica som fördelar EU-medel till projekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Syftet med programmet är att stärka den öst-västliga dimensionen genom att öka samarbetet över landsgränserna inom ett antal utpekade områden. För mer information kring programmen, se programmets webbsida, www.botnia-atlantica.eu

Förvaltande myndighet har det övergripande ansvaret för programmet och är placerad på Länsstyrelsen i Västerbotten (Umeå). På Förvaltande myndighet arbetar programdirektör och programcontroller. Programsekretariatet ligger organisatoriskt under Förvaltande myndighet, och där arbetar ett antal handläggare. Sekretariatet har också ett kontor på Österbottens förbund i Vasa där en person arbetar. Det finns även personal vid Nordland fylkeskommune som arbetar med sekretariatsuppgifter gentemot de norska projektdeltagarna. Sekretariatet och Förvaltande myndighet har ett tätt samarbete.

Som programcontroller kommer du att arbeta med ekonomi och administration i programmen. Några av dina arbetsuppgifter kommer att vara:
- utbetalningar till projekt
- finansieringsfrågor/budgetar
- ekonomisk uppföljning
- rapporteringar
- presentationer/utbildningar

Tjänsten innehåller resor, både inom och utanför Sveriges gränser.

Tjänsten kan komma att kombineras med ekonomiuppgifter gentemot andra verksamheter på Länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER

Du har akademisk utbildning inom ekonomi. Du kan arbeta och driva frågor självständigt och du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är kunskaper i finska språket. En fördel är om du är insatt i hur EU-program är administrerade.

Arbetet kräver att du kan hålla presentationer för större och mindre grupper i mer och mindre formella sammanhang. Tjänsten innehåller mycket arbete mot fastställda deadlines, varför god förmåga att planera ditt arbete är en viktig egenskap.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd