arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Industriell marknadsföring

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  26 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella
universitet. Vid universitetets sex institutioner och verksamhetsstöd har vi idag cirka 1800 anställda och 15 000 studenter. Staden är ett viktigt nav i den norra regionen med god infrastruktur och täta flygförbindelser med huvudstaden.

Forskningsämnet Industriell marknadsföring finns vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, som har ca 200 anställda och bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Ämnet Industriell marknadsföring har flera aktiva forskare och ett stort antal doktorander. Förutom detta har ämnet en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Undervisning sker såväl på svenska som på engelska. Ämnet Industriell marknadsföring är inne i en expansiv fas och är i behov av att rekrytera en professor tillika ämnesföreträdare med uppgift att arbeta för ämnets fortsatta utveckling inom såväl grundutbildningen som forskningen.

Ämnesbeskrivning

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt bistå i undervisning. Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Som ämnesföreträdare förväntas du attrahera externa forskningsmedel på egna initiativ och i samverkan med andra. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen  
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forskningsoch utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet. 

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal
För fullständig annons och övriga bedömningsgrunder läs mer på, www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Åsa Wallström, prefekt, telefon +46 (0)920-491444, e-post: asa.wallstrom@ltu.se och Rickard Garvare, avdelningschef, telefon +46 (0)920-492295, e-post: rickard.garvare@ltu.se. 

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon: +46 (0)920-491809, e-post: Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, telefon: +46 (0)920-491792, e-post: lars.frisk@ltu.se.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb.

Sista ansökningsdag: 26 juni 2019
Referensnummer: 1927-2019