arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Industriell marknadsföring

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Vi söker en professor tillika ämnesföreträdare i ämnet Industriell marknadsföring som vill vara delaktig i universitetets vision att forma framtiden genom nydanande utbildning och banbrytande forskning. Vi söker dig som har kompetens och drivkraft att leda och utveckla utbildning och forskning inom marknadsföringsområdet. Forskningsämnet Industriell marknadsföring finns vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. På institutionen bedrivs forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Institutionen har ca 200 anställda med specialiseringar inom 12 olika forskningsämnen och organiserade i tre avdelningar: Industriell ekonomi, Människa och teknik samt Samhällsvetenskap. Industriell marknadsföring tillhör Avdelningen för industriell ekonomi. Ämnets forskning omfattar områden såsom industriellt köpbeteende, konsument-beteende i digitala kanaler, konsumentbeteende inom turism och i handeln, varumärkesbyggande, varumärkesimage. Ämnet Industriell marknadsföring har flera aktiva forskare och ett stort antal forskar­studenter. Förutom detta har ämnet en viktig roll i universitetets ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Undervisning sker både på svenska och på engelska. Ämnet har ett stort internationellt nätverk och ämnesgruppen har stark internationell prägel. Ämnet Industriell marknadsföring är inne i en expansiv fas och är i behov av att rekrytera en professor tillika ämnesföreträdare med uppgift att arbeta för ämnets fortsatta utveckling inom såväl utbildning som forskning.

Ämnesbeskrivning

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet med fokus på forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är även viktigt att följa ämnets internationella utveckling, handleda doktorander samt bistå i undervisning. Som professor förväntas du även vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer.

Som ämnesföreträdare förväntas du vara drivande i arbetet med att attrahera externa forskningsmedel, såväl på eget initiativ som i samverkan med andra. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga och leda ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer och trivs. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta titel namn, 0920-49 14 44, asa.wallstrom@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Vi har ofta engelsktalande externa experter.

Sista dag för ansökan: 31 augusti 2020
Referensnummer: 2047-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat