arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i atmosfärsvetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för system- och rymdteknik anställer nu en professor och tillika ämnesföreträdare i atmosfärsvetenskap med placering vid Luleå tekniska universitet i Kiruna. Atmosfärsvetenskap är ett av två forskningsämnen inom rymdteknikavdelningen i Kiruna.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå där doktorander, medarbetare och studenter växer. Dessutom är en stark koppling till utbildningsprogrammen, dvs. det nationella 5-åriga civilingenjörsprogrammet i rymdteknik (300 hp), det internationella masterprogrammet i rymdfarkostdesign (120 hp) och det gemensamma magisterprogrammet i rymdvetenskap och teknik - SpaceMaster (120 hp) mycket viktigt. Eftersom Luleå tekniska universitet är en av de fem partnerna i det europeiska universitetsinitiativet UNIVERSEH är gruppen väl placerad på den europeiska utbildningsarenan. Ämnesföreträdaren förväntas handleda doktorander samt bistå i undervisning.

Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Ämnesföreträdare är en ledarroll i vilken en förväntas attrahera externa medel för såväl egen forskning som för att främja miljön vid ämnet i stort. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande

 - uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 
 - vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total     vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar

 - ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

 - uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en  doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning

 - uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens
 relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder


För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 - vetenskaplig skicklighet
 - pedagogisk skicklighet
 - Förmåga att leda och utveckla verksamhet

övriga bedömningsgrunder (lika viktade)
 - framgångsrikt avslutade forskningsprojekt inom rymd- och atmosfärsvetenskap
 - förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 - förmåga att samarbeta med det omgivande samhället
 - förmåga att kommunicera och undervisa på engelska

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor Jonas Ekman Jonas.Ekman@ltu.se, 0920-49 2828 eller Verksamhetsledare, Vicerektor för rymd Olle Norberg Olle.Norberg@ltu.se, 0980-49 67578

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529  kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande  för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 1128-2021
Sista ansökningsdag: 19 augusti 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat