arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor med inriktning Artificiell Intelligens

 • Ort

  Borlänge

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Vill du vara med och leda utvecklingen av vår forskning och utbildning inom artificiell intelligens? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av tvärvetenskaplighet, en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten.

Kunskapsområdet allmänt


Vid Högskolan Dalarna är en forskningsprofil Komplexa system – Mikrodataanalys. I denna bedrivs forskning inriktad på utveckling av metoder och verktyg för beslutsstödsystem (https://www.du.se/sv/forskning/komplexa-system---mikrodataanalys/). Forskningsprofilen är tvärvetenskaplig till sin karaktär. Kärnkompetensen ligger dock inom ämnesdisciplinerna datateknik, statistik, och informatik. Inom forskningsprofilen verkar f.n. ett 40-tal forskare.

De som är engagerade i forskningsprofilen driver en forskarutbildning i Mikrodataanalys, där ett 15-tal doktorander nu går. Vidare finns utbildningar inom Business Intelligence och Data Science på forskarutbildnings- master och magisternivå kopplade till forskningsprofilen. På kandidatnivån är framförallt utbildningar med inriktning på IT-säkerhet och mjukvarutestning samt Systemvetenskap betydelsefulla.

Såväl i vår forskning som i vår utbildning är AI ett centralt kompetensområde. Vi söker nu en professor som ska leda utvecklingen särskilt inom området AI.

Dina arbetsuppgifter


Du förväntas leda utvecklingen av de delar av forskningen som är inriktade mot AI. Du förväntas samverka med andra seniora forskare inom profilen för att på så sätt utveckla forskningen med fokus på moderna beslutsstödsystem. Då AI är ett kunskapsområde som växer i betydelse inom många traditionella ämnesdiscipliner förväntas du vilja verka högskoleövergripande. Du kommer fungera som huvudhandledare på forskar- och masternivå. Du förväntas också initiera och leda externt finansierade forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art kan förekomma.

Anställningen är en tillsvidareanställning, 100%, med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är i avdelningen Data och informationshantering vid Campus Borlänge.

Sökande till tjänsten kommer sakkunnigprövas i relations till vårt forskarutbildningsämne, Mikrodataanalys.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen. Vid bedömning ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngre än den pedagogiska skickligheten.

För denna anställning krävs


- genomgången forskarutbildning

- dokumenterat flerårigt arbete inom artificiell intelligens

- God förmåga att kommunicera, muntligen såväl som skriftligen, på svenska och engelska

Det är meriterande om du


- har dokumenterad erfarenhet av att bedriva externt finansierade forskningsprojekt i rollen som projektledare.

- Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit forskningsfinansiering från de centrala nationella och europeiska finansiärerna inom området, som till exempel EU, KK-stiftelsen, VINNOVA. 

Låter det intressant? 

För fullständig annons och bedömningsgrunder besök www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?