arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i träbyggnadsarkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för byggteknik är en del av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet.

Institutionen har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner – skog och träteknik, byggd miljö och energiteknik, samt maskinteknik – för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning.

 

Denna professur finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. KK-stiftelsen kommer att samfinansiera tjänsten under de första fyra åren. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

 

Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, konstruktionsteknik, stål- och betongkonstruktioner, byggnadsfysik, ventilationsteknik, historiska konstruktioner, övervakning av konstruktioner, livscykelanalys, datorstödd design (CAD) / Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt magisterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Nyligen fick Linnéuniversitetet tillstånd att erbjuda femåriga civilingenjörsutbildningar och institutionen utvecklar för närvarande ett sådant program inom byggteknik. Den utlysta positionen som professor i träbyggnadsarkitektur är en viktig del för integrering av institutionens nuvarande forskning i en helhetssyn inklusive koppling av konstruktiva och tekniska aspekter av träbyggnader med arkitektonisk design och utformning, samt till resursen i våra skogar, som därmed har potential att skapa en verkligt hållbar byggd miljö.

 

En akademisk anställning vid Linnéuniversitetet innebär mångsidiga möjligheter till attraktiv forskningsfinansiering och samarbeten med industrin. Institutionens styrkor inkluderar forskning och undervisning inom ovannämnda områden, ett välutrustat laboratorium, många externt finansierade forskningsprojekt och nära samarbete med byggbranschen. Detta ger en professor i träbyggnadsarkitektur stora möjligheter att utveckla forskning och undervisning inom detta område vid Linnéuniversitetet.

 

Arbetsbeskrivning:


Professorn kommer att arbeta med undervisning och handledning på forskarnivå samt med forskning inom träbyggnadsarkitektur. Detta ämnesområde kan relatera till bostäder och bostadsarkitektur i träbyggnader samt till integration av träbyggnader i städernas utformning. Särskilt intressant för institutionen är samspelet mellan arkitektur och hållbara tekniska lösningar, samt hur användning av trämaterial kan ha betydelse för brukarnas upplevelse och välbefinnande.

 

Professorstjänsten syftar till att etablera forskningssamarbete med Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Professorn kommer representera Linnéuniversitetet i ett gemensamt forskningsprojekt, som syftar till att studera förhållandet mellan trähus och sociala element som estetik, hälsa och välbefinnande, och att utveckla kunskap om konceptuell utformning anpassad till träbyggnader. Projektet omfattar gemensam handledning av doktorander.

När det gäller utbildning kommer den rekryterade professorn att delta i mastersprogrammet Hållbar konstruktionsteknik för att stärka programmets fokus på hållbarhet och utformning. Professorns expertis är särskilt relevant för kursen Konceptuell konstruktionsteknik när det gäller det tidiga skedet av ett byggprojekt. I detta skede är kommunikation mellan konstruktör och arkitekt avgörande för att säkerställa att en byggnads avsedda funktioner kan uppnås. Liknande aspekter är av stor betydelse för utvecklingen av en 5-årig civilingenjörsutbildning inom byggteknik, där professorn förväntas bidra. En arbetsuppgift med ett längre perspektiv är att professorn på sikt skall utveckla ett mastersprogram som påbyggnad till kandidatprogrammet i byggnadsutformning. Ytterligare uppgifter kommer att vara att ansöka om extern forskningsfinansiering, samt att utveckla nya och stärka befintliga samarbeten med andra universitet, med näringslivet och med det omgivande samhället. Administrativa uppgifter relaterade till de beskrivna uppgifterna kan också inkluderas.

Läs mer och ansök via länken:


https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat