arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i tema Genus

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Professor i tema Genus

Tillsättningprogram och arbetsuppgifter
Vid tema Genus bedrivs forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring. Vår forskning sträcker sig över ett brett område, såväl teoretisk som metodologisk och empiriskt. För närvarande är det framför allt inom tre större områden som tema Genus växer och utvecklas som forskningsmiljö: Dekoloniala feministiska studier; Genus, natur, kultur, samt Bodies hub där genus, kön och kroppar är i fokus.

Nu söker vi den person som kan bygga upp ett fjärde forskningsområde, genom vilket tema Genus kan fortsätta bredda och utveckla sin verksamhet. Vad detta område bör vara vill vi att du som söker anställningen beskriver och motiverar i din ansökan. Vi söker en forskningsledare som vill bidra till att bygga och utveckla tema Genus forskningsmiljö. För att lyckas krävs både en stark drivkraft i den egna forskningen och en vilja och kapacitet att samarbeta såväl inom avdelningen och universitetet i stort som i externa nätverk. Det är också en förutsättning att innehavaren av anställningen är skicklig på att söka och erhålla externa forskningsanslag för att området ska kunna växa.

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, undervisning och handledning av doktorander, ledarskap inom forskning, aktivt ansvarstagande för avdelningens fortsatta utveckling och kollegialt deltagande i intellektuella, ledarskapsrelaterade och administrativa uppgifter.

Innehavaren av anställningen skall uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det genusvetenskapliga fältet, utifrån en bred definition av genusvetenskap. Den sökande kan ha sin specialisering inom det genusvetenskapliga ämnet, men också inom andra discipliner som exempelvis historia, sociologi, statsvetenskap eller pedagogik. Den sökande kan också ha sin bakgrund inom ett interdisciplinärt forskningsområde med en grund i samhällsvetenskap, beteendevetenskap och/eller humaniora.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom det genusvetenskapliga fältet är ett krav för anställningen. En övertygande redogörelse, grundad på visad vetenskaplig skicklighet, för det nya forskningsområde den sökande planerar att bygga upp vid avdelningen, där det explicit framgår hur detta område tydligt skiljer sig från och kompletterar de befintliga tre forskningsområdena, är ett krav för anställningen. Dokumenterad skicklighet från internationell forskningssamverkan är ett krav för anställningen. Dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla externa forskningsmedel och leda forskningsgrupper är särskilt meriterande. Förmåga att organisera nationella och internationella samarbeten mellan forskare och samhällsaktörer är särskilt meriterande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av doktorander är ett krav för anställningen. Dokumenterad administrativ skicklighet i att ansvara för verksamhet och personal är särskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15914&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Enl ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat