arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i statsvetenskap med inriktning mot AIL

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker professor i statsvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst.

Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion.  Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande (AIL) som gemensam nämnare. Det bedrivs också en unik forskarutbildning inom just arbetsintegrerat lärande. Välkommen att söka jobb hos oss!

Anställningen innefattar främst en förstärkning av det internationella mastersprogrammet i Work Integrated Political Studies som genomförs i nära samarbete med University of the Western Cape i Sydafrika. Anställningen innefattar dessutom en förstärkning av forskningsmiljön AIL.

Arbetsuppgifter:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Ekonomi och IT och omfattar i första hand undervisning, handledning samt examination inom det internationella mastersprogrammet i Work Integrated Political Studies. Därtill tillkommer arbetsuppgifter inom forskningsområdet AIL. Som professor förväntas du ta en ledande roll för utvecklingen av nya perspektiv och projekt, och ge innovativa bidrag till AIL:s forskningsprogram.

Behörighetskrav:

- För anställningen fordras gedigen erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens enligt praxis inom ämnesområdet.
- Visad pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:

- Dokumenterad god lednings-och samarbetsförmåga.
- Mycket god förmåga att undervisa på engelska.
- Vetenskaplig skicklighet i innovativ utveckling av teoretiska och metodologiska perspektiv av relevans för profilområdet AIL, med inriktning på politiska studier.

Meriterande för anställningen är:

- Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning.
- Påvisad erfarenhet av praxisnära forskning och kontakter med omkringliggande samhälle.
- Visad vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser med hög internationell och nationell kvalitet.
- Erfarenhet av planering, initiering, ledning och utveckling av forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag.
- Internationella kontaktytor och akademiska nätverk.
- Handledarerfarenhet på doktorandnivå.
- Erfarenhet av universitetsutbildning och forskningsverksamhet i Sydafrika.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/229 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-10-23.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser