arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i retorik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  9 april

Om jobbet

Vi söker en professor i retorik med fokus på kriskommunikation och kommunikativt ledarskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är retorik.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Retorik ingår tillsammans med engelska, historia, litteraturvetenskap och svenska språket i Enheten för humaniora. Dessa fem ämnen utgör även inriktningar inom forskarutbildningsämnet Humanistiska studier. Inom enheten bedrivs samarbete både när det gäller undervisning och forskning.

Utbildning inom retorik sker på grund- och forskarnivå. Tillsammans med svenska språket och engelska ansvarar retorikämnet för ett humanistiskt kandidatprogram, Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, med möjlighet till kandidatexamen i retorik såväl som i svenska språket eller engelska.

Den forskning som bedrivs inom retorikämnet är inriktad mot retorik i samhället. Några viktiga forskningsområden rör kriskommunikation, interpersonell kommunikation, argumentationsteori och visuell retorik. Retorik har initierat och drivit ett tvärvetenskapligt forskningsscentrum för kriskommunikation under många år. Med denna utlysning avses att framför allt förstärka ämnets forskning inom kriskommunikation.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet.

En professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Då Enheten för humaniora och ämnet är inne i en expansiv fas kommer professorn i retorik att ha en central och ledande roll i det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen av forskningsområden inom enheten, särskilt vad avser forskningsområdet kriskommunikation.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som professor är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor samt genomgången forskarhandledarutbildning. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Marie Gelang, 019 303086, e-post: marie.gelang@oru.se, Greger Andersson, 019 301494, e-post: greger.andersson@oru.se eller Patrik Winton, 019 303096 , e-post: patrik.winton@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-04-09. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat