arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Pediatrik

Ämnesbeskrivning

Pediatrik omfattar all form av forskning och läkarvård kring barns hälsa och sjukdom alltifrån diabetes, onkologi, allergi, astma, barnkirurgi, endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, nefrologi, neonatologi, neurologi och habilitering.                

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå inom institutionens och Sahlgrenska Akademins utbildningar. Arbetet innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, nya pedagogiska metoder, handleda i lärarprojekt för docentur, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning på internationell nivå, som leder till publikationer i tidskrifter med hög genomslagskraft, erhållna nationella eller/och internationella externa forskningsanslag, samt att bedriva handledning inom forskarutbildningen. Ledningsuppdrag i form av studierektor och kursledare kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Den kliniska tjänstgöringen kommer att vara knuten till den kliniska verksamhet som motsvarar innehavarens specialitet. Anställningen innefattar samverkan med det omgivande samhället samt administrativa uppdrag.           

Behörighet

Behörig för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökandes pedagogiska meriter kommer att bedömas utifrån de universitetsgemensamma kriterier som gäller för excellenta lärare vid universitetet. Bedömningen utgår från den sökandes dokumenterade och reflekterande pedagogiska praktik. Dessutom visad vetenskaplig skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens i pediatrik är ett krav.  

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för både anställningarna. Avsikten är att den som ska anställas ska tjänstgöra som överläkare där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet i första hand och vetenskaplig skicklighet i andra hand. Klinisk och administrativ skicklighet i tredje hand. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att tillmätas samarbetsförmåga och pedagogisk skicklighet enligt universitets kriterier för excellenta lärare. Därutöver förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att attrahera doktorander och forskningsmedarbetare, och förmåga att erhålla externa anslag.  

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sin högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid 100%, placering vid Institutionen för Kliniska vetenskaper

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse


 

Ansökan

För fullständig annons och anvisningar för ansökan, se Göteborgs Universitets hemsida:
https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat