arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i oorganisk och fysikalisk kemi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för molekylära vetenskaper
En anställning som professor i oorganisk och fysikalisk kemi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi och infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar experimentella studier inom oorganisk och fysikalisk kemi samt dess tillämpningar inom de gröna näringarna, centrala för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda internationellt konkurrenskraftig forskning inom ämnet
 • söka externa forskningsmedel på nationell och internationell nivå
 • planera och medverka i undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till det omgivande samhället
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling på institutionen och på fakulteten.

Behörighet

Innehavaren ska
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha visat förmåga att leda en framstående forskargrupp
 • vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas 
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framgångsrik forskning
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • handledning och examination av doktorander
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.  
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Tidigare erfarenhet och verksamhet kring tillämpningar inom de gröna näringarna, centrala för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi är meriterande, liksom tidigare forskning med användning av synkrotronljus.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum

2018-12-11

Placering/ort
Uppsala

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Mats Sandgren, Docent, Stf Prefekt

+46-(0)18-673179

mats.sandgren@slu.se


Caroline Carlström, Fakultetshandläggare

Caroline.Carlstrom@slu.se