arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i offentlig rätt

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Vi rekryterar nu medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare www.lnu.se/rv-miljo  

Den nya miljön ska ansöka om att få bilda ett institut. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som bidrar till Linnéuniversitetets måluppfyllelse och vision.

Ämnesområde för befattningen: Offentlig rätt (rättsvetenskap)

Placeringsort: Kalmar (Fakulteten för samhällsvetenskap)

Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse


Arbetsbeskrivning

Som professor i offentlig rätt har du en nyckelroll i att bygga och utveckla den nya forskningsmiljön, leda arbetet med ansökningar för interna och externa forskningsanslag, forskningsprojekt och den vetenskapliga meriteringen av enhetens medarbetare och leda seminarier. Du undervisar på forskarutbildning och avancerad nivå men även på grundnivå. Under flera år kommer en del av professorns arbete vara att bidra till utvecklingen av nya rättsvetenskapliga utbildningar och en ansökan om examensrätt för juristexamen (juris kandidat).

I tjänsten ingår under år ett och två 60 procent forskning, år tre 50 procent, och därefter den omfattning som fakultetens fördelningsmodell resulterar i (under 2022 är det 30–50 procent).

Som en av de akademiska ledarna i miljön arbetar du med andra vetenskapliga miljöer, kunskapsmiljöer och forskningsgrupper. Du förväntas utveckla och etablera nya samarbeten med strategiskt och operativt viktiga partners i det omgivande samhället – i synnerhet i Linnéregionen – samt nationella och internationella nätverk. 

Behörighet


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området rättsvetenskap och juridik. (HF 4 kap 3 §)

Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp, ledning och externa aktörer som inom arbetslag och i forskningsmiljöer. Särskilt meriterande är erfarenhet av ledarskap i vetenskapligt arbete.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig och aktiv forskning enligt gängse nationella normer, såväl kvalitativt som kvantitativt. Vetenskaplig skicklighet kan även visas genom förmåga till samverkan med andra forskare och nätverk samt genom förmåga att informera om och tillgängliggöra forskningsresultat

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Särskilt meriterande är om skickligheten kan visas genom utvecklingsarbete av större utbildningsprogram och förmåga till förnyelse.

Samverkanskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande. Samverkansskicklighet ska ha visats genom samarbete med externa aktörer och integrering av samverkan i utbildning och forskning.

Ledarskapsskicklighet inom vetenskaplig verksamhet ska ha visats genom uppbyggnad och ledning av forskargrupper, handledning av forskarstuderande, etablering eller utveckling av forskningssamarbeten inom och utanför akademin.

Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

Kontaktpersoner:


Dekan Daniel Alvunger, 0703696761                                               

Ämnesföreträdare Annika Staaf, 0761614167 och Sandra Rohdin, 0706180702
HR-partner Oskar Sandgren, 0470708444

 Välkommen med din ansökan senast 15 september!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat