arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. På avancerad nivå finns det tvååriga internationella Master-programmet Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning. Dessutom bedriver ämnet forskarutbildning.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer knutna till institutionen: den tvärvetenskapliga centrumbildningen Geomedia (Centre for Geomedia Studies) http://www.kau.se/geomedia/ och forskningsprogrammet NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Inom Geomedia studeras mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser, och vice versa, med fokus på till exempel turism, arbets- och vardagsliv samt populärkultur. NODE:s forskning handlar om journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder. Tillsammans bildar Geomedia och NODE en stark, dynamisk och väl integrerad bas för forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Ämnets forskning har på senare år rönt stora internationella framgångar bl a i form av internationella utmärkelser och rankningar. Forskningsmiljön präglas av internationell orientering i kombination med stark kollegialitet. 

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som professor i medie- och kommunikationsvetenskap har du en ledande roll i att utveckla forskningsverksamheten och forskarutbildningen inom ämnet. Förutom att bedriva egen forskning tar du ansvar för att initiera och söka medel för nya forskningsprojekt, samt skapa förutsättningar för juniora forskare och doktorander att utvecklas. Du ägnar också viss del av din arbetstid åt undervisning och administration inom ämnets program på grund- och avancerad nivå.  

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vi söker dig som har en forskningsprofil som anknyter till Geomedias övergripande intresseområde (se https://www.kau.se/en/geomedia/centre-geomediastudies/geomedia) och är inriktad på det samtida, alltmer digitaliserade, medielandskapet. Du förväntas ha en ledande roll i Geomedias fortsatta utveckling och på så vis bidra till att både stärka ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och skapa kontaktytor mot angränsande discipliner och fält.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i medie- och kommunikationsvetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ges företräde till (1) forskning som anknyter till Geomedias intresseområde – det vill säga forskning som utifrån kritiska samhällsperspektiv analyserar samspelet mellan kommunikation, medier och rumslighet i olika samtidskontexter – samt (2) bredare, djupare och mer aktuell produktion.

Av särskild vikt är att det finns en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet, baserat på dels dokumenterad kvalitet (snarare än kvantitet) i tidigare vetenskaplig produktion (peer-review), dels framgångar i att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens.

Av särskild vikt är att du besitter både djup och bred erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom mkv och/eller ämnen som knyter an till Geomedias profilområden.

Av särskild vikt är även att du har en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att utveckla och driva vetenskapliga projekt inom området.

Vi lägger stor vikt vid att du ingår i för anställningen relevanta vetenskapliga nationella och internationella nätverk. Erfarenhet från internationella anställningar och uppdrag är meriterande. 

Goda kunskaper i svenska är av vikt och motsvarande i engelska är av stor vikt. Om goda kunskaper i något av språken saknas krävs förmåga att aktivt förvärva dem.

Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Vidare är det av vikt är att du har dokumenterad förmåga att initiera, leda och genomföra aktiviteter som utvecklar och/eller integrerar forskning och utbildning (t ex konferenser, nätverk, kurser) inom det aktuella ämnesområdet.

Det är även meriterande med aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet.

Pedagogiska utnämningar är meriterande.

Villkor

Anställningen är tillsvidare och omfattningen är 100 %. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Tillsvidareanställning