arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i logistik inom skogliga värdekedjor

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  13 januari

Om jobbet

En anställning som professor i skogsteknologi med inriktning mot logistik är ledig vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.

Skogen är en viktig förnyelsebar resurs som förväntas bli än viktigare i framtidens biobaserade cirkulära ekonomi. Den svenska skogsnäringens logistiska frågor är utmanande, då ca 80 miljoner ton skoglig råvara årligen transporteras från skogen till väg och sedan till många olika industrier. Exempel på nuvarande utmaningar som måste hanteras är divergerande flöden av olika sortiment från avlägset belägna och utspridda avverkningar, varierande och svårförutsägbar tillgång och efterfrågan på olika sortiment, intermodala transportflöden, säsongs- och väderberoende åtkomst till avverkningsområden och vägar, risk för kvalitetsnedsättning vid lagring, långa ledtider mellan skörd och industriprocess, samt önskemål om jämn arbetsbelastning över året för de som utför avverknings- och transportarbetet. Framtida utmaningar inkluderar logistisklösningar för såväl befintliga som nya produkter, samt hur ett cirkulärt nyttjande av skogsråvara och skogsprodukter skall implementeras. Den pågående digitaliseringen ger stora möjligheter att ta sig an utmaningarna, eftersom tillgången till stora datamängder inom de olika stegen i den skogliga värdekedjan snabbt ökar.

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vid institutionen bedrivs högkvalitativ forskning samt forskarutbildning inom ämnena skogshushållning och teknologi. Vidare ansvarar institutionen för en stor del av fakultetens grundutbildning, bland annat inom logistik. Inom SBT arbetar cirka 50 personer.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar logistik inom skogliga värdekedjor, med fokus på skoglig råvaruförsörjning. Exempel på viktiga delområden är supply-chain design, produktionsplanering (drivningsplanering), transport, lagerhantering och informationsteknologi.

Arbetsuppgifter

Ämnet omfattar logistik inom skogliga värdekedjor, med fokus på skoglig råvaruförsörjning. Exempel på viktiga delområden är supply-chain design, produktionsplanering (drivningsplanering), transport, lagerhantering och informationsteknologi.

Professorn ska inom ämnesområdet:

 • utveckla och leda internationellt erkänd och framgångsrik forskning
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • handleda doktorander
 • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
 • utveckla och upprätthålla regionala, nationella och internationella nätverk med forskare, industri/näringsliv och samhället i övrigt
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel på regional, nationell och internationell nivå

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom området för anställningen samt ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande. Den sökande ska vara pedagogiskt skicklig samt ha förmåga att kombinera rollen som lärare och rollen som forskare.

 
Läs mer om tjänsten på lediga anställningar vid SLU
 
Sista ansökningsdatum:
2019-01-13

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Michael Finell, Prefekt

090 7868796

Michael.Finell@slu.se


Ola Lindroos, Professor

ola.lindroos@slu.se