arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i kreativt skrivande

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 december

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Vid fakulteten finns konstnärliga utbildnings- och forskningsmiljöer i kreativt skrivande, musik, bild och design. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flera kan läsas både på campus och på distans. Institutionen har ett särskilt engagemang i två av universitetets spetsforsknings-centrum, Linneaus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Linnéuniversitetet arbetar strategiskt med fakultetsöverskridande kunskapsmiljöer som samlar utbildning, forskning och samverkan inom gemensamma områden med samhällsutmaningar, där vår kunskap kan göra skillnad. De kunskapsmiljöer med störst relevans för den aktuella anställningen är Utbildning i förändring, En ifrågasatt demokrati och Hållbar hälsa.

Ämnesområde för befattningen: Kreativt skrivande


Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor till Linnéuniversitets campus i Kalmar och andra orter där institutionen bedriver verksamhet kan förekomma.

Anställningens omfattning: 50 % eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen omfattar i huvudsak konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, undervisning och handledning i kreativt skrivande på svenska, med särskild inriktning mot skönlitterärt skrivande. I arbetet ingår forskningsledning och utveckling av miljön, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid lärosätet. Undervis­ningen sker på alla nivåer i kreativt skrivande. Undervisning förekommer på distans via lärplattform och på campus Växjö. Undervisning kan också förekomma på campus Kalmar och på andra orter, där ämnet tidvis bedriver verksamhet. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och även att söka externa medel.  Innehavaren förutsätts ha huvuddelen av sin arbetstid förlagd till arbetsplatsen.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

För att vara behörig till denna anställning krävs också att den sökande behärskar svenska språket på hög, litterär nivå.

Dessutom krävs dokumenterad samarbetsförmåga och administrativ skicklighet.

Bedömningsgrunder:


Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten.

Konstnärlig skicklighet ska ha visats genom en dokumenterad eller erkänt hög konstnärlig yrkesmässig skicklighet och ett reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom ämnesområdet för anställningen och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.
Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Övriga bedömningsgrunder:

 • Konstnärlig förmåga dokumenterad genom ett eget skönlitterärt författarskap
 • Erfarenhet av forskningsledning
 • Erfarenhet av undervisning, handledning och utvecklingsarbete i konstnärlig och annan utbildning inom ämnesområdet för anställningen
 • Erfarenhet av och förmåga att självständigt leda och utveckla IT-stödd distansundervisning
När universitetet anställer nya professorer ska de sökande väljas, som genom en helhetsbedömning av konstnärlig och pedagogisk skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

 • Prefekt (tom 2022-12-31) Anders Åberg, 0470–70 8904, anders.aberg@lnu.se
 • Tillträdande prefekt (from 2023-01-01) Piia Posti, 0470-70 8607, piia.posti@lnu.se
 • Ämnesansvarig Cecilia Davidsson 0470-76 7843, cecilia.davidsson@lnu.se
 • HR-partner Sandra Kron, 0470–70 8014, sandra.kron@lnu.se
 • Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.
Sista ansökningsdag är 2 februari 2023. 

Anställningens diarienummer är 2022/810-2.2.1   

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat