arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i kognitiv hörselvetenskap

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som professor i kognitiv hörselvetenskap med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Den aktuella anställningen som professor i kognitiv hörselvetenskap är placerad vid Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV). Avdelningens verksamhet omfattar forskning och forskarutbildning samt utbildningar på grund- och avancerad nivå inom handikappvetenskap. Avdelningen är också engagerad till exempel i det kognitionsvetenskapliga programmet, psykologprogrammet, speciallärarprogrammet och, som mest aktuellt och under utveckling, ett nytt audionomprogram profilerat mot kognitiv hörselvetenskap. Forskningen inom avdelningen domineras av projekt inriktade mot kognitiv hörselvetenskap som är ett ämne där forskare vid avdelningen haft en avgörande betydelse för ämnets internationella etablering. Kognitiv hörselvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där bland annat psykologi, lingvistik, audiologi, ingenjörsvetenskaper, neurovetenskap och logopedi integreras och interagerar i den vetenskapliga problemlösningen.

Läs mer om vår forskning inom kognitiv hörselvetenskap på https://liu.se/organisation/liu/ibl/ahv

AHV/IBL i Linköping är den universitetsnod där föreståndare och huvudadministration finns för Institutet för Handikappvetenskap (IHV). IHV bygger på ett trepartssamarbete mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Jönköping University. Under IHV:s styrelse ligger också det av Vetenskapsrådet finansierade excellenscentret Linnécentrum HEAD (HEAD står för Hearing and Deafness). Föreståndaren för IHV är för närvarande också föreståndare för HEAD. Beroende på den nya innehavarens profil kan föreståndarskapet komma att delas på annat sätt. Anställningen omfattar huvudsakligen att vidareutveckla avdelningens forskning och samverkan. I det arbetet ligger till exempel att söka externa medel, bygga forskningssamarbeten, medverka i forskarutbildning och samverka med omgivande samhälle. Vidare ingår att bidra till avdelningens grundutbildning och medverka i uppbyggandet av audionomprogrammet. Ett krav är att innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende studier inom kognitiv hörselvetenskap. Det är samtidigt viktigt att innehavaren har en forskningsbredd som kan berika miljön på andra områden. Därför är det särskilt meriterande med forskning inriktad mot kognitiva förmågor eller kommunikativ kompetens hos individer med funktionsnedsättning. Vidare är dokumenterad skicklighet i att hantera experimentella studier eller multivariata korrelationsstudier meriterande. Ett krav är att innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa i handikappvetenskap eller närliggande områden så som psykologi eller kognitionsvetenskap. Ett ytterligare krav är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att handleda doktorander i ämne/n av relevans för den kognitiva hörselvetenskapen och i en framtid för det planerade audionomprogrammet samt för fortsatt utveckling av IHV:s forskarutbildning. Ett krav är att innehavaren uppvisar dokumenterad administrativ skicklighet från universitetsverksamhet. Ett ytterligare krav är dokumenterad god förmåga att utöva ledarskap. Ledarskapsutbildning är meriterande. Anställningen innebär många kontakter med ledning, styrgrupper och omgivande samhälle varför ett krav är att innehavaren uppvisar en dokumenterad god förmåga till samarbete. Ett krav är att innehavaren uppvisar pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska och behärskar engelska i tal och skrift.

För fullständig behörighet, bedömningsgrunder, instruktioner och villkor läs annosen på www.liu.se/jobba

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Emil Holmer, Avdelningschef, lektor i handikappvetenskap

013-282046

emil.holmer@liu.se


Jerker Rönnberg, Professor

013 - 28 21 07

jerker.ronnberg@liu.se


Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-13 28 10 51

maria.wallgren@liu.se


Gisela Eckert, Prefekt IBL

013 - 28 21 44

gisela.eckert@liu.se