arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i klinisk positronemissionstomografi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning.

Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt.

IKV har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander. Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning som i år beräknas ligga på 145 miljoner.

Ämnesområdet

PET är en mycket känslig metod för avbildning och kvantifiering av molekylära processer in vivo inom både forskning och klinik. PET/CT är idag en hörnpelare i klinisk verksamhet där användningsområdena utvecklas ständigt, och PET/MR är en kraftfull metod inom forskning med ökande användning i klinisk verksamhet. I första hand baseras den kliniska PET/CT-diagnostiken inom onkologi på avbildning av glukosmetabolismen med spårsubstansen 18F-fluoro-deoxy-glukos (FDG) men även olika receptorligander, såsom 68Ga-DOTATOC för neuroendokrintumördiagnostik, har en stor roll och förväntas få en ännu större användning i och med utvecklingen av PSMA-PET/CT för prostatacancerdiagnostik. Utöver det används PET/CT i Uppsala till exempel inom diagnostik av hjärtsjukdomar med kvantitativa hjärtperfusionsmätningar med 15O-vatten, och inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

PET verksamheten vid Akademiska sjukhuset har för närvarande fyra toppmoderna PET/CT-kameror och Uppsala universitet var först i Sverige med att införskaffa PET/MR 2014. PET-centrum har en fullt utrustat kemiverksamhet som snart ska utökas med en till cyklotron och nytt GMP laboratorium, och nuklearmedicinavdelningen har nyligen flyttat till nya lokaler. Utöver den kliniska utrustningen finns ett pre-klinisk PET-laboratorium med bl.a. en smådjurs-PET/MR-kamera.

PET-forskningen i Uppsala är ett samarbete mellan bland annat nuklearmedicinare, radiologer, kliniska fysiologer, fysiker och kemister, där ett övergripande mål är att utveckla metoder för precisionsmedicin med kvantitativ hybrid avbildning för translation till klinisk verksamhet. Utvecklingen av spårsubstanser pågår ständigt och har i Uppsala drivits mycket långt, främst avseende 11C-kemi, men också med 18F- och 68Ga-märkta molekyler. För närvarande finns ett mycket stort antal spårsubstanser att tillgå för klinisk diagnostik och forskning inom bl.a. onkologi, neurologi, kardiologi och inflammation.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (070-1679579, karin.nilsson@igp.uu.se); Prefekten Per Hellman (018-611 4617, per.hellman@surgsci.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2020/4764.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning