arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Humancentrerad visuell dataanalys

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Professor i Humancentrerad visuell dataanalys

Beskrivning av ämnesområdet
Denna anställning ingår i programmet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) som är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin; ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och kompetensuppbyggnad (se https://waspsweden.org) med en sammanlagd budget på mer än 5 miljarder kronor. WASP leds av LiU och innefattar fem fullvärdiga svenska partneruniversitet och en betydande del av svenskt näringsliv. WASP-initiativet inkluderar bland flera instrument ett internationellt rekryteringsprogram där denna anställning ingår.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Innehavaren av anställningen kommer huvudsakligen att arbeta med forskning och forskarutbildning. Under förutsättning av oberoende beslut från WASP ingår finansiering av egen lön och drift under 4-5 år, två postdoktorer (2 år vardera) och två doktorander (4 år vardera). Innehavaren av anställningen förväntas bygga och leda en egen forskargrupp och engagera sig i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Innehavaren förväntas även aktivt söka externa forskningsmedel. I arbetsuppgifterna ingår ungefär 20 procent undervisning.

Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, följt i tur och ordning av pedagogisk, administrativ och annan skicklighet. Innehavaren förväntas ha betydande internationell erfarenhet och ha etablerat aktiva internationella forskarkontakter.

Läs mer på LiUs sida för lediga jobb.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16023&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat