arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i gynekologi/obstetrik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Institutionen bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 80 registrerade doktorander och ca 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 90 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister.

Arbetsuppgifter


Anställningen är inriktad mot forskning.

Verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning vid Danderyds Sjukhus AB har en stor verksamhet, inte minst inom förlossningsvården där var 10:e barn i Sverige föds på Danderyds sjukhus. Vid enheten bedrivs patientnära forskning kopplat till sjukhusets patientuppdrag (obstetrik och benign gynekologi) samt utbildning inom momentet gynekologi och obstetrik inom läkarprogrammet. Institutionen vill nu rekrytera en ny professor som ska leda forskningen och även övergripande ansvara för undervisningen inom ämnet. Innehavaren av tjänsten kommer leda verksamheten inom enheten för gynekologi och obstetrik. Innehavaren av tjänsten har således ett direkt lokalt ansvar för utbildningen men tonvikten ligger på att leda forskningen.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. Då tjänsten omfattar patientkontakt omfattar så måste sökanden hantera svenska språket enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare i gynekologi och obstetrik vid Danderyds sjukhus, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i gynekologi och obstetrik, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Innehavaren behöver ha en mycket god samarbets- och ledarskapsförmåga för arbete med övriga sjukhus i länet där undervisning inom ämnet sker.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Då den obstetriska verksamheten vid verksamhetsområdet är stor ser vi gärna att innehavaren av tjänsten har en obstetrisk profil. I det fall sökande har en gynekologisk profil så ser vi att sökande har en profil mot benign gynekologi.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Erik Näslund

+46 8 12 35 50 17