arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor och är den enda handelshögskolan i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad. Företagsekonomiska institutionen söker nu en professor. Vård- och hälsosektorn är en central komponent i den moderna välfärdsstaten. Sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse, omsätter stora ekonomiska belopp och erbjuder ett stort antal arbetstillfällen. Göteborgs universitet har en stark forsknings- och utbildningsmiljö inom vård- och hälsosektorn. Vid Handelshögskolan bidrar samtliga fyra institutioner med kunskap om såväl vård- och hälsosektorns verksamhet och behov som till dess praktiska styrning, ledning och resursutnyttjande. En alltmer specialiserad och tekniskt komplicerad vård ställer nya krav på såväl ökad samordning och koordinering som nya terapeutiska och medicintekniska innovationer och andra förändringar som förbättrar vårdkvaliteten. Vidare finns det betydande utmaningar förknippade med att mäta, kalkylera, och på andra sätt bedöma kostnadsbesparingar och/eller ökad nytta av organisatoriska förändringar eller ny kunskap, nya terapier, och ny teknologi. Föreliggande tjänst som professor i företagsekonomi med inriktning mot Health Governance har som målsättning att stärka den företagsekonomiska forskningen om vård- och hälsosektorns ledning och styrning i bred bemärkelse. Detta kan ske genom kunskapsutveckling om
 • sjukvårdens utveckling, organisering, styrning och ledning,
 • processer för framtagandet av ny kunskap och praktiker samt utvecklandet av nya terapier och medicinteknisk utrustning,
 • etablerandet av robusta försörjningskedjor (supply chains),
 • värdeskapande samarbeten mellan privata och offentliga aktörer,
 • samarbeten över professionsgränser,
 • demografiska förändringar och dess implikationer för vård- och hälsosektorn, samt
 • användandet av produktivitets- och effektivitetsmått
Det finns en betydande teoretisk och metodologisk bredd inom forskning om Health Governance såväl som inom det företagsekonomiska ämnet mer generellt, och sökanden är rimligen välinformerad om dominerande teoribildningar i disciplinen såsom beslutsteori och klassisk organisationsteori. Handelshögskolan betonar dock värdet av akademisk och intellektuell frihet och välkomnar konstruktivt nytänkande och risktagande som gagnar såväl disciplinen som vård- och hälsosektorn i stort.

Arbetsuppgifter

Målsättningen med tjänsten som professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance är att stärka svensk företagsekonomisk forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning genom att initiera och bedriva kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig forskning, samt att vidareutveckla grund- och forskarutbildning inom forskningsfältet. I många fall finns det goda förutsättningar för transdisciplinära samarbeten över institutions- och fakultetsgränser. Du förväntas ta aktivt ansvar för följande arbetsuppgifter:
 • Bedriva forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning, samt publicera i ledande vetenskapliga journaler
 • Initiera, säkerställa finansiering för, samt driva externfinansierade forskningsprojekt/program inom området Health Governance som definierats ovan
 • Vara drivande i att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i Health Governance
 • Stärka och utveckla forskningen om Health Governance och bidra till ökat samarbete mellan forskare inom området, dels vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och vid universitetets övriga fakulteter, samt i ett internationellt sammanhang
 • Medverka till samverkan med näringsliv och offentlig sektor i syfte att nyttiggöra forskningsresultat och initiera nya forskningsprogram på basis av de praktiska utmaningar som näringsliv, offentlig sektor, samt vårdtagare och dess intresseorganisationer formulerar
 • Undervisa eller bedriva annan institutionstjänstgöring om cirka 20 %. Undervisningen skall främst äga rum inom utbildning på forskar- och avancerad nivå. Involvering i uppdragsutbildning kan även bli aktuellt

Behörighet

Behörighet för anställning som professor regleras i Högskoleförordningen 4 kap samt i Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan. För behörighet till anställning som professor förutsätts genomgången forskarutbildning i ämnet företagsekonomi. För behörighet krävs såväl dokumenterad vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Anställningen

Tillsvidareanställning 100 %, vid Företagsekonomiska institutionen.

Information

Sista ansökningsdag är 30 september 2020. För fullständig annons, behörighetskrav, instruktioner samt kontaktuppgifter till arbetsgivare och personalorganisationer, hänvisas till www.gu.se. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat