arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i experimentell diabetesforskning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 april

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.

Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och utgör en viktig del av det nystartade Uppsala Diabetescentrum (UDC). Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Nuvarande styrkeområden inkluderar bland annat Langerhanska ö- hormonsekretionens cellbiologi och fysiologi, immunologiska mekanismer vid typ 1-diabetes och betacellsregenerativ medicin, det senare med en klinisk translationell koppling. Utöver inriktningen mot diabetes bedrivs vid institutionen forskning inom cellbiologi, cellfysiologi, neurofysiologi, integrativ fysiologi, immunologi och tumörbiologi. Intravitalmikroskopi, avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler, elektrofysiologi, sjukdomsmodeller och ö-transplantationsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, mikrofluidik och 3D-printing är exempel på metoder som är tillgängliga inom institutionen. Forskargrupperna samarbetar, inte bara internt och med Akademiska sjukhuset, utan också med andra grupper nationellt och internationellt, liksom med avknoppningsföretag och läkemedelsindustri. Langerhanska öar och andra vävnader från humana donatorer isoleras i Uppsala och tillgängliggörs till forskarsamhället. Infrastruktur och expertis inom olika så kallade omik-teknologier, encellsbiologi, bioinformatik, läkemedelsupptäckt med flera områden finns att tillgå genom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab i Uppsala. Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen.

Ämnesområdet

Orsakerna till de olika formerna av diabetes är dåligt kända. Nedsatt funktion av de Langerhanska
öarna och ändrade hormonsekretionsmönster är kännetecknande för de flesta formerna men funktionella ändringar förekommer också i ö-hormonernas målorgan. För att klarlägga sjukdomsmekanismerna krävs forskning inom en rad olika områden, inte minst mekanistiska studier inom cellbiologi och fysiologi, men även forskning inom utvecklingsbiologi, immunologi, biokemi och molekylärbiologi. Studier av bland annat gen- och proteinuttryck på encellsnivå med syfte att förstå cellfunktion är också aktuella för ämnesområdet. För att utveckla nya, framtida, behandlingsformer behövs mer kunskap om ö-cellernas funktion, replikation och regeneration, samt hur ö-celler kan genereras från stamceller. Moderna undersökningstekniker och nya modellsystem har stor potential att bidra till betydande framsteg. Sökande med diabetesrelevant cellbiologiskt fokus utanför ö-fältet kan också komma ifråga.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet experimentell diabetesforskning, samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Länkar till regelverk och anvisningar

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Karin Forsberg-Nilsson, tel 070 1679579, e-post karin.nilsson@igp.uu.se eller prefekten docent Johan Kreuger, e-post Johan.Kreuger@mcb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/48.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning