arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben

Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och består av ca 80 anställda fördelade på fem forskargrupper med expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, statistik och matematik, biologisk avfallsbehandling, källsorterande avlopp samt automation. Institutionen ansvarar för drygt 30 kurser på grund och avancerad nivå inom agronomprogrammet och program inom biologi och miljövetenskap som ges på SLU samt på civilingenjörsprogrammen ”miljö- och vattenteknik” och ”energisystem” som ges i samarbete med Uppsala universitet. Institutionen är en del av mark, vatten och miljöcentrum (MVM) där forskning inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk pågår.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik för att uppnå ett resurseffektivt och uthålligt jordbruk.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas leda en forskargrupp och ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda ett internationellt framgångsrikt och externt finansierat forskningsprogram
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
 • kunna undervisa på svenska på kandidatnivå inom fyra år, institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta,
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
 • bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
 • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
 • sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
Utöver undervisning inom digitalisering av jordbruket kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår, vilket inkluderar budget och personalansvar.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha doktorsexamen och ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik.
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • vara pedagogisk skicklig
 • kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
 • handledning och examination av doktorander
 • pedagogisk vision

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
 • kommunicera och samarbeta
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2022-08-29

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat