arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i didaktik med inriktning skolämnet svenska

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-01-12
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Som professor i didaktik med inriktning skolämnet svenska ingår att, tillsammans med övriga professorer inom det utbildningsvetenskapliga området, verka för att akademins vetenskapliga, pedagogiska och didaktiska kompetens inom högskolans prioriterade utbildningsområde lärarutbildning håller hög kvalitet. Som professor leder och utvecklar du forskning inom området didaktik med inriktning skolämnet svenska och du förväntas även arbeta aktivt i utveckling av undervisning inom lärarprogrammen såväl som inom masterutbildning och forskarutbildning i didaktik.

Huvudhandledarskap/handledarskap för samt rekrytering av doktorand/er i didaktik ingår. Du har dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå och har varit huvudhandledare för minst en forskarstuderande fram till och med avlagd doktorsexamen.

Som professor på Mälardalens högskola är du beredd att ta på dig uppdrag som t.ex. ämnesansvarig, forskningsledare eller prodekan/dekan. Du förväntas också arbeta i nära samverkan med det omgivande samhället, främst inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och du har som ambition att fortsätta utveckla vår samverkansprofil. En viktig uppgift för innehavaren av professorsanställningen är att aktivt söka externa forskningsanslag både för egen och andras forskning.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Särskilt meriterande för anställningen är god förankring och generell kompetens vad gäller undervisning och forskning i didaktik med inriktning mot skolämnet svenska. Meriterande är dokumenterade erfarenheter att driva forskningsbaserade utvecklingsprojekt för och inom lärarutbildningar. Meriterande är erfarenheter av att bygga upp och leda forskningsmiljöer samt vana att söka och erhålla extern forskningsfinansiering. Meriterande är aktiv medverkan i och utveckling av forskarutbildning, undervisning inom forskarutbildning och handledning av doktorander. Särskilt meriterande är huvudhandledarskap av doktorander till examen. Meriterande är egen lärarexamen samt erfarenhet av tjänstgöring inom förskola, grundskola och/eller gymnasieskola.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/2549
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.