arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i datavetenskap - inriktning automatiserad programvaruutveckling

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Vi rekryterar en professor i datavetenskap med inriktning mot automatiserad programvaruutveckling.

Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28.

Bakgrund

Institutionen för datavetenskap söker en professor för att bredda sin kompetens mot området automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Paketet inkluderar finansiering för två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera) utöver driftskostnader. Anställningen garanterar 75% forskningstid under de sex första åren.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. WASP är ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin miljö via sensorer, information och kunskap samt bildar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och programvaror för till förmån för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Institutionen för datavetenskap har växt snabbt under de senaste åren där ett fokus på en inklusiv och botten upp-driven miljö varit nyckeln till vår hållbara tillväxt. Läs mer https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap

Arbetsuppgifter

Dina kommande arbetsuppgifter omfattar forskning, undervisning och samverkan med programvaruindustri. Din forskning förväntas handla om tekniska problem förknippade med automatiserad programvaruutveckling. Vi förväntar oss att du etablerar en forskargrupp som på några års sikt till stora delar finansieras genom externa bidrag.

Undervisning på alla nivåer ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas dessutom ta ansvar för utbildningens programvaruutvecklingsinslag genom att medverka till kurs- och programutveckling.

Vi uppmuntrar även samverkan med programvaruindustrin, dels för att höja kompetensen inom industrin och dels för att stärka utbildningens kvalitet och näringslivsanknytning.

Arbetsuppgifterna kan även inkludera administrativt arbete och ledningsuppdrag. Under de första sex åren garanteras andelen forskning utgöra 75% av tjänsten. Efter denna period kan fördelningen mellan arbetsuppgifterna variera beroende på tillgången till externa bidrag och verksamhetens behov.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Det är ett krav att ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig
skicklighet och i andra hand graden av pedagogisk skicklighet. Därefter ska förmåga att samverka
med programvaruindustri att beaktas samt förmåga att samarbeta inom organisationen och
förmåga att leda en forskargrupp. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

För beskrivning av bedömningsgrunder, se fullständig annons på umu.se.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application form. De specificerade avsnitten och rubrikerna i detta standardiserade CV försäkrar informationen är organiserad och presenterad i ett liknande format för att underlätta granskning. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-professor-2022-publ-211115.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive en publikationslista och en kortfattad forskningsplan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-28.

Mer information


För mer information om tjänsten, kontakta prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast/Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning