arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i dans

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  13 september

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad på Institutionen för dans.

Läs mer om Institutionen för dans: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-dans..

Välkommen att söka anställning som professor i dans med programansvar för masterprogrammet i nya performativa praktiker

Vi söker dig som vill leda, planera och utveckla masterprogrammet i nya performativa praktiker, liksom undervisa, bedriva forskning och handleda på samtliga nivåer inom området expanderad dans och performativa praktiker. Du ska ha ett kritiskt förhållningssätt till existerande normer och kanon som definierar området expanderad dans.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

- Leder, planerar och utvecklar masterprogrammet i nya performativa praktiker.
- Undervisning, handledning och forskning.
- Utveckling av konstnärliga, teoretiska och pedagogiska aspekter i samarbete med prefekt och i dialog med existerande undervisnings- och forskningsaktiviteter vid SKH och andra intressenter, baserat på ett integrerat perspektiv.
- Programadministration med uppgifter såsom schemaläggning, kvalitetssäkringsarbete, anlitande av gästlärare, koordinering, studentkontakt och budgetarbete.
- Aktivt medverkar till utvecklingen inom dans som ett kunskaps- och forskningsområde vid högskolan och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
- Aktivt utvecklar SKH:s kurser och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.
- Driver institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området expanderad dans och performativa praktiker.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor.

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en djup förståelse för och bred praktik inom det aktuella området. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

En förutsättning för att fullgöra anställningen är att du har en aktiv konstnärlig praktik inom det aktuella området med tydliga konstnärliga perspektiv och bred internationell kunskap.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalité.

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Konstnärlig skicklighet; ledande inom det aktuella området visad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå.
- Erfarenhet av att utveckla kursplaner och leda undervisningsprogram, administration och budgetarbete.
- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utanför högskolan.
- Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
- Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå
- Erfarenhet av att initiera, utveckla och leda konstnärliga forskningsprojekt inom det aktuella området.
- Erfarenhet av att utveckla internationella samarbeten och utbyten.
- Kunskaper och kritiskt förhållningssätt till existerande normer och kanon inom det aktuella området.
- Internationell kunskap, perspektiv och kontaktnätverk.
- Erfarenhet av ledning och koordinering, personal, studenter, gäster och programrelaterade produktioner och kommunikationsprocesser.
- Goda engelskkunskaper. Erfarenhet av att undervisa på engelska.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde tidigast september/oktober 2021.

Du anställs som professor i dans. Uppdraget som programansvarig är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-13!

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Vänligen besök http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb för att se den fullständiga annonsen med vidare instruktioner.

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning