arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i arkitektur

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet anställer en professor i arkitektur med inriktning mot innovativa metoder inom byggnadsteknik, med fokus på träteknik.

På Arkitekthögskolan blir du en del av en framåtsträvande och öppen miljö där du kan utveckla din egen forskning inom ämnesområdet. Vi söker en kandidat som med stor frihet kan utveckla hur dagens innovativa träteknik kan ha inflytande på processen mot en hållbar miljö och som kan undervisa inom ämnet på alla nivåer. Ta chansen att utveckla arkitektur med fokus på träteknik i norra Sverige med kollegor från hela världen. Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning inom området arkitektur och innovativa metoder inom byggnadsteknik med inriktning mot träteknik. Primärt fokus för forskningen är arkitektur med inriktning mot träteknik. Med andra ord, hur arkitektur, särskilt dagens innovativa träteknik, kan ha ett inflytande på processen mot en hållbar miljö. Forskningstiden uppgår till 75% av heltid de första fem åren av anställningen. Därefter kan fördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppdrag komma att variera.

Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor i frihet i arbetet med att utveckla sitt ämnesområde vid institutionen och vid universitetet, inom forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Innehavaren förväntas utveckla samarbeten över institutionsgränserna och andra gränser, både inom och utanför universitetet.

Anställningen innefattar undervisning och handledning på samtliga nivåer. I anställningsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, och att planera och leda forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Umeå universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen).

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig skicklighet. I andra hand ska betydande vikt läggas på graden av pedagogisk skicklighet. Därutöver ska ledarskapsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med omgivande samhälle och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

OBS! För fullständig annons se www.umu.se

 

Övrigt 
Tjänstgöringsort är Umeå och den anställde förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren. 

- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-2020-12-21.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-03-15.

För mer information, kontakta

Prefekt Mikael Henningsson mikael.henningsson@umu.se + 46 90 7865798

Ställföreträdande prefekt Sara Thor sara.thor@umu.se + 46 90 7862924

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning