arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i analytisk kemi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-03-31.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är med sina cirka 150 anställda en av de största institutionerna inom det Naturvetenskapliga området. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på mastersprogrammen i analytisk kemi och materialkemi.

Analytisk kemi är ett av institutionens forskarutbildningsämnen och för att ytterligare stärka forskningen och undervisningen inom ämnet, gör MMK nu en strategisk rekrytering av en professor i analytisk kemi.

Ämne

Analytisk kemi

Ämnesbeskrivning

Analytisk kemi omfattar utveckling av tekniker och metoder för kvalitativ och kvantitativ bestämning av kemiska ämnen i olika typer av matriser, samt studier av de fysikaliska processer och kemiska interaktioner som möjliggör separation och detektion. 

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor gäller följande kvalifikationskrav:
 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå
 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Skicklighet att utveckla och leda forskningsarbete och personal
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer vetenskaplig skicklighet väga tyngst. Därnäst fästs vikt vid pedagogisk skicklighet. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. 

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet professorer vid fakulteten är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar SvenssonN, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se och ställföreträdande prefekt, professor Xiaodong Zou, telefon: +46 8 16 23 89, xiaodong.zou@mmk.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat