arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktortjänst i evolutionsbiologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

- växters interaktioner med antagonister och rotmikrobiom
Institutionen för växtskyddsbiologi
Tjänsten är placerad vid enheten för integrerat växtskydd på institutionen för växtskyddsbiologi, SLU. Institutionen bedriver tvärvetenskaplig forskning inom växtskydd och involverar kemisk ekologi, resistensbiologi och integrerat växtskydd, vilket också ger utmärkta möjligheter för forskningssamarbete inom och utom institutionen. Institutionen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Tillämpad växtskyddsforskning bedrivs i samverkan med industri och lantbruksnäring och syftar till att utveckla miljömässigt hållbara bekämpningsmetoder mot skadegörare i lantbruk och trädgård i Sverige och internationellt.

Projektbeskrivning:

Vi söker en motiverad postdoktor till ett nystartat projekt som studerar selektion av vilda Solanum-växters försvar mot antagonister i relation till växtens rotmikrobiom i olika habitat. En spännande utveckling i studier av immunförsvar hos både djur och växter är att man börjar se tecken på att den mikrobiella sammansättningen i tarmen hos djur, eller på blad och rötter hos växter, är en starkt bidragande faktor till en god hälsa. Man har nyligen föreslagit att de mikroorganismer som finns utanpå växter kan fungera som ett yttre, första lager av immunförsvar mot angrepp av andra, sjukdomsalstrande, mikroorganismer. För att vi ska kunna få en mer generell förståelse för evolution av växters hälsa behöver vi göra studier i naturliga populationer som tar hänsyn till de selektionsprocesser som genereras av mikroorganismer och deras interaktioner med växter.

Projektet är också viktigt i ett mer tillämpat perspektiv för utvecklingen av tillförlitliga, hållbara växtskyddsstrategier. Projektet kommer att utföras i nära anknytning med integrerat växtskydd hos potatis mot de viktiga potatissjukdomarna torrfläckssjuka och bladmögel.  

Arbetsuppgifter:

Ansvara för att genomföra experiment i växthuset och i fält, vilka inkluderar inokuleringar med potatispatogener och en mycoparasitisk kontrollorganism, mätningar av växters tillväxt och hälsa, undersökningar av rotmikrobiomet i vilda habitat, kvantifiering av selektionsdifferenser och transplantationsexperiment. Andra arbetsuppgifter är att analysera bioinformatiska och statistiska data, och skriva vetenskapliga manuskript.

Kvalifikationer:

Sökande ska inneha en doktorsexamen i biologi eller angränsande ämne. Tidigare erfarenheter från forskning inom evolutionsbiologi, molekylärbiologi, interaktioner mellan växter och deras antagonister, bioinformatisk analys av mikrobiomdata eller kvantifiering av selektionsdifferentialer är meriterande. Goda kunskaper i muntlig och skriven engelska är ett krav. Du ska kunna arbeta självständigt med att planera, genomföra och utvärdera experiment. Som person är du entusiastisk och ansvarstagande samt har en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Personliga färdigheter och kompetenser är därför en viktig del av utvärderingen. Innehav av körkort är meriterande.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

 Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men gärna januari 2020.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-06.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.