arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorstjänst i fjärranalys av viltskador i gröda

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.
Bildanalys av viltskador i gröda med hjälp av drönare och satellit
Postdoktorstjänsten genomförs inom ramen för ett projekt finansierat av Naturvårdsverket som syftar till att utveckla en maskininlärningsbaserad bildigenkänningsmetod för att identifiera och kvantifiera skador orsakade av vilda djur i gröda. Data kommer att samlas från drönare och satelliter och matchas mot fältmätningar, det slutliga målet är att utveckla lösningar för en nationell undersökning av viltskador inom jordbruket.

Syftet med forskningen är att utveckla en automatiserad applikation som ska uppskatta den påverkade arealens storlek, avkastningsförlust och den rumsliga fördelningen av viltskador, för vidare implementering i ett nationellt övervakningssystem. När det genomförs kommer genererade data att användas i arbetet med nationella förvaltningsplaner och skadeförebyggande åtgärder, för att på sikt bidra till en bättre förståelse för var och när vilda djur skadar olika grödor. Slutligen bör, om möjligt, indikatorer utvecklas som kan användas i ett varningssystem för att i redan i början av växtsäsongen kunna prognostisera skador som kan komma att uppstå senare.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen (helst inom 3 år) som kommer att: 1) utveckla maskininlärningsbaserade regressionsmodeller för att lokalisera områden med skadade grödor, 2) utveckla maskininlärningsbaserade klassificeringsmodeller för att skilja mellan orsakerna till skador (vilda djur, vatten, torka, insekter etc.) och 3) analysera de rumsliga mönstren för växtskador (avstånd till vägar, gårdar, skog osv.). Forskningen kommer att involvera flera vilda djurarter, med tonvikt på klövvilt och särskilt vildsvin. Projektet är tvärvetenskapligt och arbetar med kvantitativ modellering och kräver samtidigt en förmåga att förstå ekologi, teknik och jordbruk och dess användning av olika intressenter.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen med inriktning mot fjärranalys eller rumslig statistik med viss erfarenhet inom ekologi eller jordbruk. Kunskaper i engelska på professionell nivå och en uppvisad förmåga att använda datorprogrammeringsspråk för vetenskaplig analys (till exempel R eller Python), är ett krav. Erfarenhet av maskininlärning, bildanalys eller (ingenjörs)systemvetenskap, bayesisk inferens, viltekologi och vetenskaplig publicering är en merit. Förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med olika intressenter som myndigheter, jordbrukare eller andra grupper med koppling till ämnet är också meriterande. Personliga egenskaper kommer att utgöra en viktig del av kandidatvalet.

Placering:

Grimsö. Med möjlighet till överrenskommelse om att spendera tid i Uppsala eller Umeå. 

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-19.

Med ansökan ska följande bifogas: (1) personligt brev (max 1500 ord), (2) CV där din fullständiga publiceringslista inkluderas, (3) kopior på examensbevis, (4) kopia på doktorsavhandling, (5) kopia på pass om du inte är europeisk medborgare, (6) en lista på två referenser och deras kontaktinformation, och (7) allt skriftligt arbete som du anser relevant för tjänsten. 

Observera att om du kallas för en intervju så kommer du bes lämna bestyrkta kopior av certifikat, examensbevis och betyg från tidigare studier vid ett internationellt erkänt universitet eller högskola och utskrifter kopplade till intervjun. Om du är en utländsk medborgare behöver vi en bestyrkt kopia på sidan i ditt pass där din personliga data och ett fotografi på dig finns.  

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat