arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorstipendiat inom biokemi

 • Yrkesroll

  Forskare, farmakologi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi består av ca 50 medarbetare som forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fristående kurser. Forskning och forskarutbildning bedrivs bland annat inom följande områden: reproduktions- och tumörbiologi, kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt, stress, arbets- och träningsfysiologi, rehabilitering, biomekanik och cirkulationsorganens funktion, alternativa proteinkällor, biomedicin med fokus på nukleotidmetabolism, proteinstruktur och funktion samt molekylär biologi.
Forskargruppen inom proteinbiokemi består av en professor och en doktorand som arbetar vid SLU, samt en doktorand, tre postdocs, två tekniker och en forskare som arbetar vid Karolinska Institutet. Vi arbetar med spindeltrådsbiologi, proteinbiokemi, artificiell spindeltråd och tissue engineering, se vår hemsida https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Vi söker en kandidat för ett postdoktoralt stipendium inom studier av spindeltrådskörtlar och eventuellt spinning av artificiell spindeltråd. Vi kommer fixera, snitta och köra rumslig transkriptomi (eng. spatial transscriptomics) på spindlar, analysera resultatet och eventuellt producera och karakterisera de protein som är potentiellt viktiga för trådbildningen, samt spinna och analysera trådar gjorda av dessa protein. Tidigare erfarenhet av liknande bioinformatiska analyser och erfarenhet av proteinbiokemi och rekombinant proteinproduktion och -rening är meriterande.

Kvalifikationer:

Den sökande får inte vara eller tidigare ha varit anställd vid SLU.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år innan ansökningstidens utgång.

Doktorsexamen inom bioinformatik, molekylärbiologi, biokemi eller liknande.

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom en positiv attityd och ett genuint intresse för forskning.

Placering:

Ultuna, Uppsala

Anställningsform:

Ingen anställning. 12 månaders stipendium från Olle Engkvists Stiftelse med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader.

Omfattning:

Heltid

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sökande ska bifoga tre dokument:

1) CV inklusive kontaktinformation, publikationslista och kontaktuppgifter till minst två referenser som känner till den sökande och dennes kvalifikationer.

2) Beskrivning av tidigare och pågående forskning samt en motivering för sökandes relevans att erhålla detta stipendium. Eventuellt preliminära forskningsidéer. (Max två A4-sidor.)

3) Kopia på examensbevis alternativt länk till eller kopia på doktorsavhandling.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-08

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, farmakologi

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat