arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorer i Informatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en till två anställningar som
Postdoktorer i Informatik med inriktning mot utveckling av digitala tjänster,automatisering och artificiell intelligens i offentlig sektor
med placering vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Vid avdelningen finns goda möjligheter till teoretiskt välförankrad och praktikrelevant forskning, undervisning och pedagogiskt inriktad FoU. Sedan mer än 15 år är forskning inom digitalisering av den offentliga sektorn (e-förvaltningsområdet) en hörnsten i vår verksamhet. Vid avdelningen bedrivs flera forskningsprojekt inom detta område, såväl den offentliga sektorns IT-, tjänste- och verksamhetsutveckling, som projekt på samhällsnivå i form av t.ex. utveckling av smarta städer och den roll digitaliseringen har i sådana sammanhang. Inte sällan studeras olika utvecklingsinitiativ från policy- och strateginivå, via implementering, till praktik. Inom vår verksamhet erbjuds en kreativ och öppen miljö, där utrymme till nyskapande, ansvar och befogenhet finns. Den sökande skall vara beredd att arbeta i en kreativ och föränderlig miljö och att aktivt och på plats engagera sig i avdelningens utveckling och i samverkan med det omgivande samhället. I detta ingår även att bidra till att stärka det ämnesöverskridande samarbetet inom institutionen och med andra institutioner.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst 30 procent av arbetstiden över tid.

I den aktuella anställningen som postdoktor ingår i huvudsak forskning med syfte att studera digitalisering i och av offentlig sektor med fokus på digitala tjänster, automatisering och artificiell intelligens. I arbetsuppgifterna ingår att, i samarbete med kollegor, bedriva konceptuella och teoriutvecklande arbeten med en variation av forskningsmetoder. Att diskutera, presentera och publicera forskning inom digitala tjänster är ett centralt innehåll i anställningen och dokumenterad erfarenhet av sådan verksamhet är därför ett krav. Att ha bedrivit forskning om automatisering inom offentlig sektor är särskilt meriterande.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet gällande studier avseende digitala tjänster. Dokumenterad skicklighet i kvalitativa, tolkande ansatser och metoder i termer av intervjuer och observationer där stora mängder ostrukturerade data behandlas och analyseras är också ett krav för anställning. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende kombinationer av kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser och -metoder är särskilt meriterande.

Utöver forskning ingår att undervisa, handleda och examinera på grundläggande samt avancerad nivå inom de ämnen som ingår i programmen som ges på avdelningen.

Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnen som är relevanta för informationssystemsområdet. Undervisningen inom ramen för anställningen kommer att ske på svenska eller engelska. Dokumenterad skicklighet gällande undervisning på svenska eller engelska är därför ett krav för anställningen.  

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat