arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. 2022 rankade Shanghai Ranking Academy of World Universities institutionen nummer 1 i Sverige, nummer 5 i Europa och nummer 19 i världen inom statsvetenskap. Vi är mycket forskningsaktiva och erbjuder en levande forskningsmiljö med flera tematiska seminarier och interna workshops. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, diplomati, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda.

Forskningsprogrammet GenDip leds av professor Ann Towns och finansieras av Vetenskapsrådet, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse och Göteborgs universitet.

Det övergripande målet är både att undersöka genus i utrikespolitiken samt hur könsmönster inom diplomatin ser ut. GenDip består av en grupp forskare, doktorander, masterstudenter och praktikanter vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. GenDip samordnar också ett globalt forskningsnätverk och håller vartannat år en internationell workshop om genus och diplomati.

GenDip-programmet studerar skärpunkten mellan genus, diplomati och utrikespolitik. Ett centralt tema handlar om diplomatins roll i den internationella polariseringen kring jämställdhet och HBTQ+-rättigheter, som väcker viktiga forskningsfrågor för studiet av diplomati, utrikespolitik och genus. Som exempel, hur har utrikesdepartement anpassat sig institutionellt för att kunna bedriva en utrikespolitik som främjar eller motverkar jämställdhet/HBTQ+-rättigheter? Hur genomför diplomater en sådan utrikespolitik i praktiken, bilateralt och/eller multilateralt, runt om i världen? Vilka arenor (bilaterala, multilaterala, geografiska, osv) prioriteras för sådan utrikespolitik? Vilka sorters för diplomatin centrala intressen, identiteter, praktiker, normer och/eller sociala hierarkier, m.m., främjas, reproduceras eller förändras därmed, och hur? Programmets övergripande syfte är att undersöka, jämföra och tillhandahålla teoretiskt innovativa analyser av hur diplomatisk praktik, utrikesdepartement och diplomater anpassar sig till och hanterar gender-relaterade frågor. Vi är intresserade av teoretisk, metodologisk och empirisk mångfald inom GenDip, så vi välkomnar forskningsskisser som är makro-, meso- eller mikroanalytiska, kvalitativa och/eller kvantitativa, och med teoretiska ansatser som överensstämmer med eller står i kontrast till våra egna. Ett empiriskt fokus på diplomatiska kontexter i Latinamerika eller Asien är fördelaktigt men inte nödvändigt.

Forskningsprogrammet Gender and Diplomacy (GenDip) som leds av professor Ann Towns söker en postdoktor för att bedriva forskning om gender, diplomati och/eller utrikespolitik. Anställningen är på heltid under två år med start så tidigt som möjligt under 2023, och senast 1 januari 2024.

Läs mer om anställningen och sök på lediga anställningar på Göteborgs universitet.

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter 
Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Postdoktorn förväntas bedriva egen forskning inom ramen för forskningsprojektets huvudteman, i samarbete med forskningsledaren och andra forskare i Gendip-gruppen. Mer specifikt kommer det ingå att samla in data, göra analyser och publicera forskning inom projektet.

En av GenDips styrkor är flexibiliteten och samarbetsviljan hos alla i forskningsgruppen, där fokus samtidigt ligger på att främja varje individs kreativitet och produktivitet och på att nå målen för forskningsprogrammet. Postdoktorn förväntas vara en aktiv och samarbetsvillig deltagare i GenDips forskningsmiljö och förväntas bo i Göteborg under hela anställningsperioden.  I anställningen kan komma att ingå undervisning och/eller forskningsservice som innebär någon kombination av: insamling och bearbetning av data som skall användas av GenDip-gruppen, datahantering, deltagande i skrivandet av ansökningar om forskningsfinansiering, m.m.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-05-02

Beslut om intervjuer meddelas senast 2023-05-05.

Beslut om vem som erbjuds anställning fattas senast i slutet av maj.   

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat