arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå

 • Yrkesroll

  Genetiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:

Kandidaten kommer att ingå i ett EU-projekt inom programmet Skogsvärde för att arbeta med befintliga data som erhållits från gran som förädlingsmaterial för fenologi, tillväxt, träkvalitet och skadedjursbeständighet samt för att bedöma trade-offs och potentialer för förädling. Samma trädmaterial har redan varit genotyper för att genomföra Genome Wide Association Studies och för att utveckla Genomic Selection-modeller. Ett nytt gemensamt trädgårdsexperiment för att bedöma motståndskraft och anpassningsförmåga till vårens frosttolerans kommer också att genomföras i tall och kungsgran. Kandidaten kommer att delta i internationella möten med möjlighet att interagera och samarbeta med kollegor inom EU-projektet från Sverige (Skogforsk), Norge (NIBIO), Finland (LUKE) och Lettland (SILAVA). Kandidaten kommer också att uppmuntras att etablera samarbete med kollegorna i teamet som bedriver forskning inom områdena lokal anpassning och förädlingens effekt på skogens motståndskraft, anpassningsförmåga och bladsvamps biologiska mångfald i tall och gran. Teamet bedriver också forskning inom stamkvalitet, frostfenologi och biotisk stress utvärderad med fjärranalysteknik, och deras implementering i nya maskininlärningsdrivna förädlingsmodeller. Tjänsten ger en möjligheter att interagera med ett brett spektrum av forskare och experter från flera grenar som genetik, bioinformatik, fjärranalys, förädling och maskininlärning.

Kvalifikationer:

Doktorerade forskare välkomnas att söka. Kandidaten förväntas ha goda kunskaper inom genetik (gärna kvantitativ genetik-färädlingsteori), statistik (mixmodeller, ML) och bioinformatik samt utbildning inom genetik och/eller statistik eller ML-matematik. Erfarenhet av barrträd eller andra trädslag ses som meriterande, men det är inte nödvändigt. Till exempel är en kandidat som arbetar inom potatis förädlling eller som är utbildad i ML-matematik och statistik med intresse av träd och genetik välkommen att söka tjänsten.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Genetiker

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat