arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med inriktning mot effekterna av stjärnutveckling

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds observatorium vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik utlyser en postdoktoranställning med inriktning mot effekterna av stjärnutveckling på planetsystem.

Vi söker kandidater med observationell eller teoretisk bakgrund inom exoplaneter, cirkumstellära diskar, vita dvärgar eller stjärnutveckling. Anställningen är på två år. Förväntat startdatum är senast 1 januari 2023.

Astrofysik vid Lunds observatorium omfattar galaxbildning, galaktisk dynamik och utveckling, stjärnbildning och dynamik, planetbildning och dynamik, högenergiastrofysik och stjärnutveckling. Vi är starkt involverade i kommande instrumentutveckling, och även engagerade i Gaia, 4MOST, CHEOPS, PLATO, LISA och ELT instrumentering (HIRES och MOSAIC).

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer huvudsakligen att arbeta i samarbete med Dr. Alexander Mustill, delvis finansierad av bidrag från Vetenskapsrådet till projektet "A Unified Picture of White Dwarf Planetary Systems". Sökande uppmuntras att definiera sin egen forskning i relation till möjliga områden, såsom bandynamik av planeter och asteroider kring stjärnor i sena stadier; inre skivor och transitfenomen runt vita dvärgar; och planet- och stjärnhalter.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i astronomi, astrofysik eller närliggande ämne senast tre år innan ansökningstidens utgång. 

Villkor

Postdoktoranställningar är tidsbegränsade till minst 2 år men högst 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR/S och Saco-S).

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens start, en publikationslista och en redogörelse för forskningsintressen. Redogörelsen för forskningsintressen bör inte överstiga 3 sidor och ska innehålla din egen forskning som ska utföras i Lund, samt angivande av specifika intressen relaterade till exoplaneter, exoplanetatmosfärer och/eller planetbildning.

Vi ber de sökande att INTE lägga in bias-känslig information i sitt CV, som kön, födelsedatum och medborgarskap/födelseland. CV och redogörelsen för forskningsintressen ska inte heller visa förnamn (endast initialer); inte heller e-postadress om den innehåller förnamnet.

Referensbrev efterfrågas inte och kommer inte att tas med i bedömningen.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022 enligt överenskommelse Visstidsanställning till