arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med fokus på kvicksilver i marina miljöer

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-11-29.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning

Kvicksilver frigörs från berggrunden genom både naturliga och antropogena processer. En del av detta kvicksilver metyleras och bioackumuleras som monometylkvicksilver i akvatiska näringsvävar och kan uppnå koncentrationer som utgör en risk för människors och djurs hälsa. Vår förståelse för kvicksilvers biogeokemi i marina system är dock begränsad. Detta gäller särskilt i Arktis där stora mängder kvicksilver bundet i permafrost riskerar att remobiliseras när temperaturen stiger samt en stor del av den metylerade kvicksilverpolen i havsvattnet är dimetylkvicksilver, vars kvicksilvrets biogeokemiska kretslopp är okänd.

Arbetsuppgifter

Detta projekt syftar till att öka förståelsen för kvicksilvers biogeokemi i marina system genom studier av i) Kvicksilverkretsloppet i Norra Ishavet samt ii) biogeokemiska omvandlingsreaktioner av dimetylkvicksilver i marina vatten. Arbetsuppgifterna inkluderar fältprovtagning från fartyg i de östsibiriska haven och laboratoriearbete.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Kompetens för att samarbeta väl i grupp och gedigen erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter är krav.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Vi söker en högt motiverad person med avslutad forskarutbildning inom t.ex. miljövetenskap, kemi eller geovetenskap. Erfarenhet inom marin provtagning och analys av spårmetaller, laborativa studier av spårmetallers biogeokemi, och särskilt laborativt arbete med bakteriekulturer, är meriterande.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra forskningsprojektet. Utvärderingen kommer baseras på relevans, kvalitet och ambition i tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Sofi Jonsson, sofi.jonsson@aces.su.se, eller enhetschef Marcus Sundbom, marcus.sundbom@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.