arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inr Isotopstudier av aerosoler och gaser

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-09-30.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen har ett starkt fokus på forskning med en spännvidd från kopplingar mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till miljöföroreningars källor, spridning och effekter. Vid Enheten för biogeokemi studerar vi många aspekter kring biogeosfärens och atmosfärens sammansättning, storskaliga biogeokemiska kretslopp samt hur dessa påverkas av antropogena störningar såsom klimatuppvärmningen. Två forskningsområden av stort intresse är hur den upptinande permafrosten i Arktis påverkar det storskaliga kolkretsloppet, inklusive frigörelse av växthusgaser, samt hur luftföroreningar i södra Asien påverkar både atmosfärens sammansättning och klimatet. På vår forskningsinriktade institution finns ca 30 postdoktorer och ca 60 doktorander, rekryterade från hela världen. Vi är också engagerade i SU:s Bolincentrum för Klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Projektbeskrivning

Postdoktorn kommer bli en central person i vårt väletablerade forskningsprogram om kopplingarna mellan luftföroreningar och klimatförändringar i södra Asien. För att minska osäkerheterna så finns det behov av fältbaserade observationer. Projektet fokuserar på att etablera och använda multi-isotopmätningar (e.g., δ13C, δ2H, δ18O, Δ14C) för att bestämma de olika källbidragen och atmosfärskemin av viktiga gaser som metan och kolmonoxid i den svårt förorenade atmosfären i södra Asien. Kombinationen av strategiskt placerade regionala atmsofärsobservatorier/fältstationer i både käll- och receptorområden med avancerade isotoptekniker möjliggör bestämning av källfunktioner, atmosfärsreaktioner och hela atmosfärskretsloppet av förorenande klimatgaser som dessa.

Forskningsmiljön erbjuder välutrustade analyslab för att studera dessa system med flera olika förkoncentrationssystem och GCirMS instrument samt fältstations-baserade laser (isotop) spektrometrar och andra gasmätningsinstrument. Vi har ett stort internationellt nätverk och god tillgång till strategiskt placerade och välutrustade atmosfärsobservatorier i södra Asien och andra regioner.

Postdoktorn kommer bli involverad i våra internationella samarbeten, inklusive fältbaserade mätkampanjer vid våra atmosfärsobservatorier i Bangladesh, Indien och Maldiverna.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom miljö-, atmosfärs- eller geovetenskap och/eller kemi. Omfattande hands-on erfarenhet av att analysera isotopsammansättningen av gaser med GCirMS (t.ex. Thermo Fisher Delta V) inklusive underhåll, kalibrering och databehandling är ett viktigt krav. Erfarenhet av mätningar av atmosfärgaser med laser (isotop) spektrometer (t.ex. Picarro eller Aerodyne instrument) är en ytterligare merit. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa och publicera vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/artiklar som belyser din skrivskicklighet (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljökemist

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat