arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU Alnarp har mer än 70 forskare och personal. Ledande forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi. Syftet med enheten för resistensbiologi är att tillgodose framtida behov för att minimera användningen av kemiska svampdödande medel och att mildra effekterna av klimatförändringar som innebär hot från nya växtsjukdomar och stressförhållanden. Denna position finansieras av GroGrund - ett nytt centrum för uppfödning av livsmedelsgrödor.

Arbetsuppgifter:

Projektet är inriktat på den ökande utmaningen med torrfläcksjuka i potatis i Sverige med hjälp av nya metoder för att analysera resistens. Torrfläcksjuka orsakas av Alternaria solani och anses allmänt vara en så kallad kvantitativ sjukdom med varierande grad av sjukdomsresistens hos potatis-sorter och -linjer. Projektet kommer använda redan befintliga korsningspopulationer och potatissorter. Metoder som används är transkriptomik genom RNA-seq och analys av växtens genexpressionsnätverk samt korrelation till redan befintliga QTL:er. En del av arbetet kommer att utföras inom ett annat GroGrund-projekt, där liknande analyser kommer att användas för att karakterisera resistens mot gulvirus i sockerbetor. Kopplingar kommer också att göras till fenotypning av sjukdomar och bildanalys av infektionsprocesser. Ett viktigt mål är att identifiera gener som korrelerar med resistens eller mottaglighet genom genredigering med hjälp av CRISPR/Cas9.

Arbetet kommer att ske i samarbete med andra intressenter inom GroGrund.

Kvalifikationer:

Den sökande har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år och relaterad till områdena tillämpad bioinformatik och/eller molekylärbiologi samt ett intresse för växter och jordbruk. Tidigare erfarenhet av att hantera stora datasätt är en styrka. Utmärkta engelska språkkunskaper och god förmåga att arbeta i en samarbetsforskningsmiljö krävs.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

24 månader på postdoktoravtalet

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-02

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.