arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård/Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.
Postdoktor inom mikrobiologi, med inriktning mot identifiering av mikroorganismer och enzymer betydelsefulla för livsmedelsproduktion från idisslare.

Anställningen är ett samarbete mellan institutionerna för husdjurens utfodring och vård i Uppsala och norrländsk jordbruksvetenskap i Umeå. Livsmedelsproduktion med idisslare och grovfoder är en hörnsten i forskningen vid SLU. Hela produktionskedjan, från fodergrödan i fält till den färdiga livsmedelsprodukten är beroende av den närvarande mikrobiotan.

Nya forskningsmetoder inom molekylärbiologin har stor potential att öka förståelsen för mikrobiologiska processer i produktionskedjan och bidra till utvecklingen av en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion. Även om idisslare har en unik förmåga att omvandla växtmaterial till livsmedel, så är fiberutnyttjandet i praktiken långt ifrån optimalt och det finns en stor förbättringspotential. Om det går att utveckla nya mikrobiella förbehandlingar av kraftigt lignifierad växtfiber vilka förbättrar fodervärdet, så kan det ha stor betydelse för möjligheten att bedriva hållbar livsmedelsproduktion. På samma sätt kan metabolomiska metoder användas för att kartlägga förändringar i våmmens enzymsystem för fibernedbrytning när metaninhibitorer ingår i foderstaten. Möjligheten att i praktiken använda experimentellt lovande inhibitorer är beroende av att inte fiberutnyttjandet samtidigt försämras.

Tillverkning av långlagrad hårdost, som är den främsta premiumprodukten från svensk mejerisektor, kräver mjölk av rätt kvalitet, även med avseende på sammansättningen av mjölkens mikrobiota. Fodergrödans mikrobiota såväl som den närvarande mikrobiotan i varje efterföljande steg kan ha stor påverkan på kvaliteten hos slutprodukten, för både industri och konsument. Med hjälp av molekylära metoder går det att kartlägga mikrobiologiska processer i de olika stegen av osttillverkningen.

Arbetsuppgifter:

Du kommer huvudsakligen att arbeta i pågående projekt tillsammans med forskare och doktorander vid SLU. Med hjälp av såväl odlingsbaserade som molekylära metoder identifierar och kvantifierar du mikrober och deras aktiviteter inom mjölkproduktionens olika steg.

Projekten inbegriper:

 • Att karakterisera fibrolytisk aktivitet hos mikroorganismer. Syftet är att identifiera enzymer som kan användas för att förbehandla kraftigt lignifierad fiber före utfodring, samt att kartlägga eventuella förändringar i våmmens system för fibernedbrytning när metaninhibitorer utfodras.
 • Att studera effekten av olika mikrober och deras aktivitet utefter produktionskedjans olika steg, från vallgrödan och vidare till den slutliga kvaliteten på ost och andra mejeriprodukter.
 • Provtagning och bioinformatisk analys (inklusive biblioteksuppbyggnad).

Kvalifikationer:

Vi söker en person med doktorsexamen i mikrobiologi med inriktning mot molekylära metoder, alternativt doktorsexamen i molekylärbiologi eller motsvarande, med erfarenhet av transkriptomik och ampliconsekvensering. 
 • Du måste behärska engelska obehindrat i tal och skrift.
 • Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera experiment i laboratorium och i fält samt ha en mycket god samarbetsförmåga.
 • Personliga färdigheter och kompetenser är en viktig del av utvärderingen.
 • Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Uppsala och Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100 %

Tillträde:

2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 21 juni 2020.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Mikrobiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat