arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom instrumentering för radioastronomi

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 april

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-06-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Vi utlyser en 3-årig postdoktoranställning för att arbeta med Dr Jon E. Gudmundsson på ett projekt inom kryogen optik finansierat av ett ERC Starting Grant. CMBeam-programmet involverar aspekter inom optisk instrumentering, simulering och analys för experiment som studerar den kosmiska mikrovågsbakgrunden, inklusive Simons Observatory, LiteBIRD-satelliten och Taurus ballongburna experiment.

Huvudsyftet med CMBeam är att främja aspekter av kryogen optik för millimetervåglängder. Arbetet inkluderar konstruktionen av en toppmodern kryogen holografianläggning i syfte att testa optiska system för nuvarande och framtida experiment. Denna infrastruktur kommer att underlätta kalibreringsinsatser för kommande CMB-experiment som Simons Observatory och möjliggöra utvecklingen av optiska mättekniker som är avgörande för nästa generations experiment.

Den framgångsrike medarbetaren kommer att vara en del av Oskar Klein Centret för kosmo-partikel-fysik (www.okc.albanova.se/) i Stockholm – en rik vetenskaplig miljö som omfattar mer än ett hundra forskare aktiva i både teori och experiment inom fälten astronomi, astrofysik och partikelfysik, både vid Stockholms universitet och KTH. OKC hyser starka och aktiva forskningsprogram inom mörk materia, mörk energi, transient och multi-signal-baserad astrofysik, kosmisk strukturformation, och relaterade frågor inom partikelfysik. Postdoks är också välkomna att delta i aktiviteter vid Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik, som sammanför grupper av ledande experter att arbeta med specifika teman under utökade perioder.

Arbetsuppgifter

CMBeam involverar utveckling av nya tekniker inom kryogen optik. Detta kan delas upp i uppgifter som kräver expertis inom mekanisk design, optik, kryogenik, utläsning och RF-kretsdesign. Kandidaten, tillsammans med PI, kommer att leda designen av en ekofri kammare och anpassad kryostat som underlättar testning av kvasi-optiska system för framtida CMB-experiment. Med hjälp av labbmätningar som möjliggörs av denna anläggning förväntas kandidaten också leda kalibreringsarbete för kommande CMB-experiment.

Andra dagliga uppgifter inkluderar aktivt deltagande i gruppmöten och mentorskap för doktorander. Den framgångsrika kandidaten uppmuntras också att aktivt bidra till den livliga akademiska miljön på OKC.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt beprövad erfarenhet av instrumentering för optiska mikrovågssystem och millimetervågssystem. Detta inkluderar all bakgrund i kosmologiska experiment som relaterar till projektbeskrivningen. Erfarenhet av kryogenik och RF-antennkarakterisering är särskilt relevant.

Vi söker en driven kandidat med god förmåga att arbeta både individuellt och i grupp.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i september 2022 eller efter överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Jon E. Gudmundsson, tfn 08-553 780 70, jon@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersonerViktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-1326-22.refletters@fysik.su.seoch på ämnesraden ange: SU FV-1326-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat