arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom infektionsbiologi med fokus på vektorburna virus

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet, parasitologi och epizootologi.

Vektorburna virus dvs de virus som sprids till djur och/eller människor med hjälp av olika blodsugande insekter såsom myggor och fästingar är ett stort globalt problem som dessutom förväntas öka pga. miljöförändringar, globalisering etc. För merparten av dessa virus saknas såväl antiviraler som vaccin och det är därför ett stort behov av utveckling av nya kontrollstrategier. I detta projekt kommer vi därför att undersöka interaktionen mellan två viktiga vektorburna virusgrupper (bunya- och flavivirus) och deras vektor (i detta projekt myggan) samt dess djurvärd, med syfte att hitta värdfaktorer som kan hindra dessa virus från att replikera i sina olika värdar. För att studera detta så kommer in vitro infektionsförsök i såväl mygg som djurceller att göras och virus-värd interaktioner kommer studeras genom RNA-seq analys. Värdfaktorer av intresse kommer att studeras vidare genom exempelvis överuttryck och gene silencing. Även in vivo försök med infektion av myggor planeras.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att ansvara för att designa, utveckla, genomföra och analysera molekylära och bioinformatiska data från experimenten, med stöd av projektledaren och övriga projektmedlemmar. Träning, vid behov, vad gäller in vivo myggförsöken kommer att ges av en av projektmedlemmarna. Andra arbetsuppgifter inkluderar att skriva vetenskapliga manuskript, presentera projekt och resultat vid konferenser och workshops, samt kommunicera med intressenter. Handledning av kandidat- och masterstudenter kan ingå om tillfälle ges.

Kvalifikationer:

Kandidaten ska ha en doktorsexamen i biologi, infektionsbiologi, virologi,  veterinärmedicin eller liknande ämne. Meriterande är tidigare forskningserfarenhet inom någon/några av följande områden: infektionsbiologi, virologi, cell/virus-infektionsförsök, in vivo arbete med myggor, molekylärbiologi och bioinformatik (ex. RNA-seq analys). Goda kunskaper i muntlig och skriven engelska är ett krav. Du ska kunna arbeta självständigt med att planera, genomföra och utvärdera experiment eller teoretiskt arbete. Som person är du entusiastisk och ansvarstagande samt har en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Personliga färdigheter och kompetenser är därför en viktig del av utvärderingen.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-09.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat