arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom hälsovetenskap inriktning psykisk hälsa

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) finns vid Institutionen för
hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Forskargruppen är en del av det

nationella forskningsnätverket CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) och
forskningsprogrammet UserInvolve (Forte). Uppdraget för den tvärprofessionella forskargruppen PAD är utbildning, forskning och att dela med sig av kunskap till det omgivande samhället. Verksamheten är placerad vid HSC vid Lunds universitet, och från och med hösten 2023 Forum Medicum. PAD strävar efter en tillitsbaserad och personlig arbetsmiljö som passar de anställda men som tar avstamp i gemenskap. Forskargruppen har god erfarenhet av grundforskning om livsvillkor för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, preventiva- och återhämtningsinriktade interventionsstudier samt implementeringsforskning, med betoning på både brukarinflytande och praktikrelevans. Läs mer om https://portal.research.lu.se/sv/organisations/mental-health-activity-and-participation och http://www.cepi.lu.se

Forskargruppen värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi söker nu en postdoktor inom hälsovetenskap inriktning psykisk hälsa.

Postdoktoranställningen är placerad i forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) vid institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer påhttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift som postdoktor kommer att vara forskning inom psykisk hälsa. Uppdraget innebär att du samordnar och bidrar till genomförandet av en jämförande och nationell studie om kamratstödjare (peer support) inom ramen området psykisk hälsa. Du kommer att delta i etikprövning, koordinering och rekrytering av studiekontexter samt urvalspersoner såväl som insamling och -analys av både kvalitativa och kvantitativa data. Att tillsammans med forskargruppen rapportera forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer utgör också en del av dina arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter innebär att du har kontakt med flera studiekontexter (platser) och därför ingår även resor vid behov.

Du förväntas postdoktor även aktivt medverka och samverka vid seminarie- och mötesverksamhet samt andra externa sammanhang. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Kvalifikationer och bedömning

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga, inom hälsovetenskap med fokus på psykisk hälsa.

I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom hälsovetenskap med fokus på psykisk hälsa.
- Dokumenterad erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- Mycket goda datorkunskaper, bland annat i statistikprogram såsom R eller SPSS
- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:


- Att ha erfarenhet av administration och hanering av datainsamlingssystemet RedCap 
- Att ha personlig erfarenhet av psykisk ohälsa (egen eller som anhörig)
- Att du har gått utbildning eller på annat sätt tillgodogjort dig kunskap om forskningsdesign av randomiserade kontrollerade studier enligt CONSORT och/eller forskningsprocessen enligt MRC (Medical Research Council) ramverket.
- Att du planerat och genomfört forskning tillsammans med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, personal i verksamheter där forskningen utförs samt andra forskare
- Att du bidragit till utvecklandet av interventioner med betoning på brukarinflytande och egenmakt
- Att du har personliga egenskaper såsom självständighet, samarbetsförmåga och ett personcentrerat arbetssätt med genuint intresse för andra.

Behörighet 
Behörig är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor 
Anställningen är tidsbegränsad till minst 2 år och högst tre år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den november 1, 2022 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till