arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom hållbar byggd miljö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energiprocesser, energisystem och spridning av innovationer inom byggd miljö.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning spridning av innovationer inom byggd miljö

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid 100% tillsvidareanställning, dock längst två år.

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom innovationssystem och spridning av innovationer inom byggd miljö, särskilt om hushållensbeteende, kapacitet uppbyggnad av små- och medelstora företag i byggsektorn, samt utveckla affärsmodeller för renovering av villor och bostadsrätter. I din anställning förväntas du aktivt söka för externa projektmedel samt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt. Omkring 20% av arbetsuppgifterna kan inkludera undervisning och handledning på kandidat och masternivå.

Behörighetskrav


Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området spridning av innovationer inom byggd miljö eller motsvarande.

Sista ansökningsdag är 24 januari 2020. 

Bedömningsgrunder


Meriterande i övrigt är erfarenhet av att ansöka externa projektmedel samt

erfarenhet av undervisning på grundnivå och/eller avancerade nivå inom ämnet.

Goda kunskaper i engelska och svenska.

Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare.

Kontaktpersoner:


Prof. Krushna Mahapatra, krushna.mahapatra@lnu.se, +46 (0) 722435863

Prefekt: Dr. Jörgen Forss, jorgen.forss@lnu.se, +46 (0) 470-70 82 33  

HR-partner: Maja Johansson maja.johansson@lnu.se, +46 (0) 470-70 86 40

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat