arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom Cirkulärt byggande – lagar och styrmedel

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

 

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna.

 

Projektspecifik information


Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. En drastisk förändring är nödvändig för att ställa om byggindustrin och därmed kunna vara en del av en hållbar framtid. Om byggmaterial kan återanvändas istället för att en nyproducerad vara används minskar miljöpåverkan avsevärt. Att återanvända en byggvara försvåras dock av att byggsektorn är hårt reglerad. Det finns en stor vilja att återanvända material, men det finns hinder som innebär osäkerheter ofta i en sådan utsträckning att man avstår.

 

Genom att skapa en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an dessa hinder och stödjer oberoende forskning vill vi möjliggöra en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor. Inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med fyra postdoktorer och ledande forskare vid LU, fokuserar vi på följande fyra forskningsfrågor: Lagar och styrmedel, Ansvar och kontraktsformer, Finansiella modeller och marknadsföring och Fjärrvärme och avfallsmål. Med ett team av forskare från flera discipliner som arbetar tillsammans möjliggör vi att post-doc-kandidaterna får handledning från många perspektiv. Forskningsfrågorna är en del av ett större sammanhang, där vi vill upprätta ett kompetenscenter för ett cirkulärt byggande vid Lunds universitet. Inom detta centrum delas kunskap mellan akademin, lokalsamhällena och byggbranschen.

 

Särskild ämnesbeskrivning


 

Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. En drastisk förändring är nödvändig för att ställa om byggindustrin och därmed kunna vara en del av en hållbar framtid. Om byggmaterial kan återanvändas istället för att en nyproducerad vara används minskar miljöpåverkan avsevärt. Att återanvända en byggvara försvåras dock av att byggsektorn är hårt reglerad. Det finns en stor vilja att återanvända material, men det finns hinder som innebär osäkerheter ofta i en sådan utsträckning att man avstår.

 

Genom att skapa en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an dessa hinder och stödjer oberoende forskning vill vi möjliggöra en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor. Inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med fyra postdoktorer och ledande forskare vid LU, fokuserar vi på följande fyra forskningsfrågor: Lagar och styrmedel, Ansvar och kontraktsformer, Finansiella modeller och marknadsföring och Fjärrvärme och avfallsmål. Med ett team av forskare från flera discipliner som arbetar tillsammans möjliggör vi att post-doc-kandidaterna får handledning från många perspektiv. Forskningsfrågorna är en del av ett större sammanhang, där vi vill upprätta ett kompetenscenter för ett cirkulärt byggande vid Lunds universitet. Inom detta centrum delas kunskap mellan akademin, lokalsamhällena och byggbranschen.

 

Postdoktor-kandidaten i Cirkulärt byggande: Lagar och styrmedel kommer att fokusera på följande områden:

Analys av EUs regleringar och styrmedel för en cirkulär ekonomi och dess effekt på byggindustrin Utvärdering av några specifika EU-regleringar, t.ex. European Construction Products Regulation, och analys av hur dessa kan anpassas för att befrämja återanvändning av byggmaterial. Analys av styrmedel för en cirkulär på nationell nivå och lokal nivå och behov av harmonisering av lagar och styrmedel för en ökad användning av återvunnet av byggmaterial.

 

Analyserna av EUs byggproduktförordning, styrmedel för en cirkulär ekonomi samt styrmedel på lokal och nationell nivå kommer att göras på ett generellt plan, men kommer även att kompletteras med fallstudier på specifika material. Valet av fallstudier, dvs material, kommer att utgå från olika materials klimatpåverkan och använd volym inom byggsektorn. Studierna av specifika material kommer att möjliggöra analys av specifika hinder och möjligheter för en ökad användning av återvunnet av byggmaterial.

 

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

 

Se den fullständiga annonsen och ansök via: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:424349/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 20220101 Visstidsanställning