arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i VA-teknik med fokus på modellering av dagvattenkvalitet

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Forskargruppen för Stadens Vattensystem inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad postdoktor som vill fördjupa sig i frågor kring källor till dagvattens föroreningar.

Forskargruppen för Stadens vattensystem vid Luleå tekniska universitet har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende VA-teknik inom områdena dagvatten, små avlopp och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och uppåt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk såväl inom forskning som inom industrin

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag- dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning
Beräkningsmodeller är förenklingar av verkligheten därför blir kvaliteten på resultaten och tillhörande osäkerhet starkt beroende av vilken mätdata som finns tillgänglig för inmatning och kalibrering av modellen.

Projektet fokuserar på förbättrad modellering av dagvattenkvalitet - kalibrering, validering och osäkerhetsuppskattningar. Delar av arbetet kommer att bestå av utvärdering av olika matematiska modeller på grundval av fältdata och genom utveckling av rutiner för modellkalibrering och osäkerhetsbedömning. Arbetet kommer därför även att bestå av laborativa studier och fältstudier.

Projektet ingår i DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass. I DRIZZLE kommer forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda. DRIZZLE består av 11 parter, Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, Tyréns samt StormTac AB.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som postdoktor är varierande. Du arbetar självständigt med att planera för och utföra modellerings-, labb- och fältstudier samt skriva vetenskapliga artiklar. Däremellan medverkar du vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen och även administrativa sysslor kan förekomma.

Kvalifikationer

För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom VA-teknik, miljö och vatten, naturresursteknik, eller annan inriktning som bedöms likvärdig avseende matematiska bakgrunden. Kunskap inom VA-teknik, hydraulik och (urban) hydrologi krävs också. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Erfarenhet av matematisk modellering och kunskap inom skriptspåk (t.ex. Matlab, R) är meriterande. Även grundläggande kunskaper i samarbetar i projektet. Körkort för bil är önskvärt för att underlätta vid fältprovtagning. Svenska är meriterande, detta för att underlätta kommunikationen med de företag och kommuner som samarbetar i projektet.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Information
Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under två år med placering i Luleå. Du ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner. Vi ser gärna att du kan börja omgående.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Maria Viklander, 070 3301486, maria.viklander@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se 0920-49 18 09 och
OFR-S Lars Frisk, Lars.frisk@ltu.se 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2832-2019
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2019