arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ultrasnabb koherent dynamik i kvantmaterial

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2018-11-27.

Projektbeskrivning

Fokus ligger på att undersöka koherent fonon- och spinndynamik i kvantmaterial som drivs av stark terahertzstrålning. Responsen från olika material, särskilt ferroelektriska och multiferroiska, kommer att undersökas med ultrasnabba optiska och röntgenprober vid kryotemperaturer. Linjära och icke-linjära terahertzspektroskopiska studier kommer också att utföras i laboratoriet.

Vid Fysikum, Stockholms universitet har en ny grupp som fokuserar på ultrasnabb dynamik i kondenserad materia nyligen bildats med anslag från Vetenskapsrådet, Marie Sklodowska Curie Actions, Europeiska forskningsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som finansierar denna anställning. Samarbete med ledande svenska och internationella forskare har också upprättats för att säkra tillgången till toppmoderna prover samt att komplettera de experimentella aktiviteterna med teoretiska simuleringar. Målet med den breda forskningsverksamheten är att få en övergripande förståelse för ultrasnabb och koherent fonon- och spinndynamik vid terahertzfrekvenser i kvantmaterial.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten kommer att delta i pågående experimentella aktiviteter och förväntas leda undersökningarna med de terahertzsystem som är installerade i laboratoriet vid Fysikum. Särskilt fokus kommer att ägnas åt genomförandet av kryo-mätningar i den befintliga uppställningen. Anställningen kommer att placeras vid Fysikum men kandidaten förväntas resa till internationella frielektronlaser-anläggningar för att utföra experiment. Kandidaten förväntas särskilt, genom samarbeten med European XFEL och Linac Coherent Light Source i Stanford, utföra experiment vid dessa anläggningar. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Lämplig bakgrund är en doktorsexamen i experimentell fysik och kondenserad materia samt erfarenhet av att arbeta med mätningar vid kryotemperaturer, lasrar och synkrotronexperiment.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av gruppledaren för forskargruppen (Ultrafast Dynamics in Condensed Matter), docent Stefano Bonetti, stefano.bonetti@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.