arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tvåspråkighetsforskning, med specialisering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Sista ansökningsdag: 2019-11-25.

Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet utlyser en (1) 18-månaders postdoktoral anställning i tvåspråkighet, med specialisering mot psykolingvistiska/neurokognitiva aspekter av två-/flerspråkighet. Den ideala kandidaten är högt motiverad och har ett intresse för den bredd av forskningsfrågor och metodologier som utgör Centrets expertis inom psyko-/neurolingvistisk forskning inom andraspråksinlärning och två-/flerspråkighet. Sökanden uppmanas att besöka Centrets webplats för att avgöra om och till vilken grad de egna intressena överensstämmer med Centrets forskningsprogram. Vi välkomnar särskilt ansökningar från personer med dokumenterad erfarenhet av EEG- och eye-tracking.Vårt Flerspråkighetslaboratorium har utrymme och utrustning för experimentell och annan datainsamling; för mer information, se www.biling.su.se/flerspråkighetslaboratoriet/in-english.

Arbetsuppgifter

Den postdoktorala forskaren ska bedriva egen forskning i enlighet med den forskningsplan som bifogats ansökan. Denna forskning ska i största möjliga mån ligga I linje med den forskning som för närvarande bedrivs vid Centret. Den postdoktorala forskaren förväntas designa, koordinera och genomföra experiment, presentera data vid internationella konferenser, skriva vetenskapliga texter, och i övrigt bidra till den akademiska miljön vid Centret genom att delta vid labmöten, personalmöten och seminarier. Innehavaren av anställningen förväntas också dela med sig av sin expertis och viss tid till andra pågående forskningsprojekt vid Centret. Vissa möjligheter till undervisning (max 20%) på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildningsnivå finns; förlängning av den postdoktorala anställningen görs då motsvarande undervisningens omfattning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Särskild vikt läggs vid att den sökande har en doktorsexamen i lingvistik, psykologi, tvåspråkighet eller något angränsande fält.

Särskild vikt läggs vid:

 • akademisk excellens, i termer av kvantitet och kvalitet på publikationer, dokumenterade forskningssamarbeten, etc.
 • tidigare eller nuvarande specialisering inom psyko- och/eller neurolingvistisk forskning om två-/flerspråkighet/andraspråksinlärning, etc.
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med de metoder som föreslås i den sökandes forskningsplan
 • forskningsprojektets genomförbarhet
 • dokumenterad förmåga att arbeta självständigt
 • dokumenterad förmåga att utföra uppgifter på ett effektivt sätt och inom satta tidsramar
 • komunikativ och social förmåga
 • avancerad behärskning av engelska (i tal och skrift)
 • dokumenterad skicklighet inom aktuella statistiska metoder (t.ex. mixed linear models, single trial analysis for ERP studies, permutation analysis, etc.)

rekommenderade kvalifikationer:

 • erfarenhet av experimentella och andra datainsamlingsmetoder genom behaviorala experiment, EEG/ERP, och/eller eye-tracking.
 • avancerade kunskaper i programmering (t.ex. i E-Prime, PsychoPy, och/eller andra relevanta presentationsmjukvaror.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under 18 månader. Tillträde under tidig vårtermin 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för Centrum för tvåspråkighetsforskning, professor Niclas Abrahamsson, niclas.abrahamsson@biling.su.se, eller biträdande lektor José Alemán Bañon, jose.aleman.banon@biling.su.se, eller universitetslektor Susan Sayehli, susan.sayehli@biling.su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Se fullständig annons.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.