arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i toxikologi

 • Yrkesroll

  Toxikolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  16 maj

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-05-16.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och toxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning

En av de största källorna till luftföroreningar i dagens städer är utsläpp från transporter. Trots striktare utsläppsdirektiv inom EU hotar dessa utsläpp människors hälsa i form av akuta astmasymtom, lungcancer och förtida död. De skadliga hälsoeffekterna av luftburna partiklar är starkt förknippade med partiklarnas storlek. Nanopartiklar, som är de allra minsta partiklarna (<100 nm), har ofta visat sig vara mer toxiska än större partiklar av samma material.

En modell av den mänskliga lungan, ett så kallat Air Liquid Interface (ALI)-system, kommer att användas för att undersöka nanopartiklars toxicitet in vitro. I systemet kommer odlade lungceller att exponeras för gaser och luftburna nanopartiklar på ett sätt som liknar förhållandena när man andas in partiklar.

ALI-systemet kommer att användas för att testa toxiciteten av t.ex. avgaser från olika bränslen, partiklar från bromsslitage i laboratorier, samt luftföroreningar i verkliga miljöer, t.ex. i en vägtunnel. Lungcellerna kommer att exponeras för primära och åldrade partiklar. Partiklarna som kommer in i ALI-systemet kommer alltså i princip att ha samma egenskaper som de har när de andas in av människor. Partiklarnas skadliga effekter, såsom förmågan att inducera celldöd, inflammatoriska markörer och DNA-skador, kommer att undersökas.

Anställningen kommer att vara positionerad vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet, men den som anställs måste vara beredd att samarbeta med forskare från Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, samt med forskare från andra europeiska städerna som deltar i projekt. Projektet kan innebära en del resor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en mycket motiverad postdoktor med intresse och erfarenhet av experimentell toxikologi. Anställningen inkluderar toxicitetsstudier av luftburna transportpartiklar med hjälp av ett ALI-exponeringssystem både i laboratorium och verkliga miljöer. Mer specifikt kommer projektet att inkludera cellodling, montering/utveckling av ALI-exponeringssystem, exponeringsstudier i olika miljöer, testning av flera markörer på toxicitet, samt problemlösning inom dessa områden, resultatrapportering och vetenskaplig publicering. Handledning av en doktorand, som kommer att anställas i projektet, kommer också att vara en del av arbetet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Erfarenhet av cellodling och toxicitetsstudier är meriterande. Tidigare arbete med nanopartiklar och toxicitetsstudier med fokus på genotoxicitet och/eller inflammation är fördelaktigt och erfarenhet av att använda ALI-system är meriterande. Den sökande måste kunna arbeta i ett team av forskare från olika discipliner och ha mycket goda kunskaper i engelska.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig förmåga och skicklighet, erfarenhet av arbete i laboratorium och fält samt skicklighet i cellodling och experimentell toxikologi.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Karine Elihn, docent, tfn 0736-55 29 00, Karine.Elihn@aces.su.se, Sarah Steimer, biträdande lektor, tfn 08-674 71 71, Sarah.Steimer@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat